woensdag 29 januari 2014

KFC krijgt groen licht

Het heeft heel wat voet(balschoen)en in de aarde gehad, maar er lijkt nu eindelijk schot te komen in de verhuis van KFC Herenthout naar het gemeentelijk sportcomplex ’t Kapelleke. Na een debat dat ruim drie uur duurde, keurde de gemeenteraad maandagavond een principeovereenkomst goed tussen gemeente- en clubbestuur. Tot spijt van wie het benijdt.

In het publiek heel wat bestuursleden en sympathisanten van KFC, die met hun aanwezigheid hoopten een doorbraak te forceren. Niet dat dat echt nodig was: het stond immers in de sterren geschreven dat het akkoord ging goedgekeurd worden, meerderheid vs. oppositie. De fracties van Eenheid en S.A.M.E.N. onthielden zich, net als onafhankelijk raadslid Christine Peeters. Enkel N-VA stemde tegen. Wanneer er zich geen noemenswaardige problemen meer voordoen, speelt KFC Herenthout binnen twee jaar op ’t Kapelleke.
De club zal uiteindelijk toch zelf optreden als bouwheer voor de nieuwe accommodatie en krijgt daarvoor van de gemeente een renteloze lening van 600.000 euro, terug te betalen op veertig jaar. De kostprijs van het complex werd eerder al geraamd op 1 tot 1,2 miljoen euro. Toch wel een pak geld voor een veredelde kantine met kleedkamers.
De grond, die eigendom is van de gemeente, wordt aan de club in erfpacht gegeven. De gemeente zal verder ook instaan voor de aanleg van drie voetbalterreinen en twee velden voor de duiveltjes. Het aanleggen van nutsvoorzieningen zoals waterleidingen en gasleidingen, de kosten inzake brandveiligheid en het plaatsen van een alarminstallatie en een lift, zijn ook voor rekening van de gemeente.
De overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de club kan nu verder worden uitgewerkt op papier. Verwacht wordt dat nog dit jaar met de bouw gestart kan worden. Een opsteker voor het gemeentebestuur, zeker na het negatieve rapport dat men kreeg in Het Nieuwsblad. Bovendien kunnen de huidige terreinen van de voetbalclub, die ook eigendom van de gemeente zijn, straks eindelijk worden verkaveld.

DUBBELE FUNCTIE
De gemeenteraad gaf ook zijn fiat voor de uitbreiding van de functie van gemeentesecretaris Annick Van Leemput. Zij gaat vanaf volgende maand ook het OCMW administratief leiden. Voor het gemeentebestuur is het samenvoegen van beide secretariaatsfuncties bij één ambtenaar een kostenbesparende maatregel.
De vorige OCMW-secretaris had eind vorig jaar om gezondheidsredenen ontslag genomen. Benieuwd hoelang Van Leemput het gaat volhouden, want tussen ons gezegd en gezwegen: ze ziet er de laatste tijd toch maar plattekes uit ...
De gemeenteraad duurde trouwens voor de tweede opeenvolgende keer tot een kot in de nacht en werd pas dinsdagochtend om 2.45 uur afgefloten. Het schepencollege wil nu het huishoudelijk reglement voor de raad herbekijken.

Geen opmerkingen: