vrijdag 10 januari 2014

Melding schade onweer

De storm van vrijdag 3 januari richtte in bepaalde gemeenten veel schade aan. Gelukkig was het fenomeen heel plaatselijk. Inwoners van onze gemeente die schade hebben geleden, melden dit uiterlijk op maandag 13 januari aan het gemeentebestuur, met opgave van een kostenraming van de totale schade gestaafd met foto’s.

De gemeente verzamelt deze gegevens en stuurt ze vervolgens door naar de provincie ter erkenning van deze weersomstandigheden als algemene ramp. Het bestuur wijst erop dat het voortaan vooral de verzekeraars zijn die voor de geleden schade tussenkomen, vermits de natuurrampendekking als verplichte uitbreiding werd opgenomen in de verzekeringspolissen brand eenvoudige/risico’s.

Info >>> Nancy Elemans, T 014-507837 of via mail nancy.elemans@herenthout.be

Geen opmerkingen: