vrijdag 3 januari 2014

Shortlist

De cultuurraad weerhield vijf van de tien genomineerden voor de Cultuurprijs 2013. De eerste selectieronde leverde, in willekeurige volgorde, volgende super-genomineerden op: MinC, Norbert Horemans, Maria Dockx, Jef Aerts en Ziekenzorg. Zij vormen de shortlist waaruit op 18 januari de eindwinnaar wordt gekozen. Schilder Jef Van Grieken zal op het uitreikingsgala een culturele carrièreprijs mogen ontvangen. “Hij is beschikbaar die avond en wil met veel genoegen aanwezig zijn”, aldus een trotse cultuurbeleidscoördinator Stijn Schroven.

Om het grote aantal kandidaturen voor de Cultuurprijs 2013 hanteerbaar te houden, werd in de week voor Kerstmis een eerste selectieronde georganiseerd. “Alle leden van de Cultuurraad dienden de drie genomineerden van hun voorkeur door te geven. Elke derde plaats leverde daarbij 1 punt op, elke tweede plaats 2 punten en elke eerste plaats 3 punten”, aldus Schroven. Met het gekende resultaat.
Deze manier van werken leverde alvast enkele boze reacties op. Niet iedereen kon zich vinden in het toegepaste puntensysteem. Hierdoor kon iemand met een hele rist derde en tweede plaatsen beter scoren dan een kandidaat met meer eerste maar minder tweede en derde plaatsen. En daar heeft men natuurlijk een punt: als men bijvoorbeeld maar één kandidaat had mogen aanduiden, zou die shortlist er helemaal anders hebben uitgezien. Bovendien was er bij de leden van de algemene vergadering maar weinig enthousiasme. Van de 44 stemgerechtigden kwamen er amper 26 opdagen.
Met de gezamenlijke organisatie van een gala-avond, waarop Jeugdraad Herenthout zijn felbegeerde Jeugdduim uitreikt, onderging de Cultuurprijs twee jaar geleden een eerste facelift. Misschien moet er nu ook maar eens werk gemaakt worden van de procedure zelf en moet het bestuur zijn eigen woorden maar eens durven hard maken. Artikel 4 uit het reglement van de Cultuurprijs zegt immers dat het bestuur zich voorneemt zeer streng te zijn in de beoordeling van de ingezonden kandidaturen. Wie van de genomineerden heeft het afgelopen jaar een bijzondere prestatie geleverd welke de faam van Herenthout hoog gehouden heeft op cultureel vlak?
“Cultuur is alles wat mensen samenbrengt”, heeft burgemeester Roger Gabriëls (GBL) ooit gezegd. Maar moet Ziekenzorg — met alle respect voor wat ze doen — kans maken op het winnen van de Cultuurprijs 2013? In haast elke motivering heeft men het dit jaar over jarenlange inzet. Dit lijken ons eerder argumenten om iemand te belonen met een lifetime achievement award, hetgeen een perfect alternatief kan zijn in een jaar met weinig culturele hoogtepunten.
Bij gebrek aan valabele kandidaten moet men de nek durven uitsteken en kandidaturen onontvankelijk verklaren. Als bestuur moet je soms moeilijke en onpopulaire beslissingen nemen. Stof om over na te denken.
Maar het is wat het is. De vijf genomineerden zijn gekend en een van hen wint straks de Cultuurprijs 2013. Afspraak op zaterdag 18 januari in GOC Ter Voncke!

Geen opmerkingen: