zaterdag 8 maart 2014

VOC Herenthout wint Heistse milieuprijs 2014

De gemeentelijke milieuraad van Heist-op-den-Berg heeft op vrijdag 28 februari de milieuprijs 2013 uitgereikt aan VOC Herenthout vzw, het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren op Boeyendaal. Met de prijs willen de initiatiefnemers het bewustzijn van de bevolking op het vlak van milieu, natuur en landschapszorg stimuleren en het project van de laureaat in het daglicht plaatsen.

De vrijwilligers van het VOC ontvingen een oorkonde, bloemen en een cheque van 500 euro. Het geld zal worden aangewend voor de financiering van de verbouwing van de oude voetbalkantine van KFC Diamantschijf langs de Langstraat tot volwaardig opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Met de milieuprijs wordt niet alleen de inzet van de vele vrijwilligers beloond, de prijs geldt tevens als een blijk van waardering voor Mieke De Wit, initiatiefneemster van het VOC.

MUSIC FOR LIFE
Het is trouwens de tweede keer op korte tijd dat het VOC een financieel steuntje in de rug krijgt. In het kader van de actie Music for Life zamelden de diensten communicatie en ICT van het gemeentebestuur van Olen in december 2013 immers 2.060,39 euro in voor het opvangcentrum. Ze verkochten hiervoor sleutelhangers, kerstkaarten, mezenbolletjes, snoep en speculaas en organiseerden eetavonden voor de collega’s, een wandeltocht en een veiling van gepimpte nestkastjes. Daarbovenop schonk het gemeentebestuur nog eens 500 euro. Het totaal ingezamelde bedrag kwam hiermee op 2.560,39 euro. Daarnaast beloofden de medewerkers per ingezamelde 100 euro een uur vrijwilligerswerk te doen in het VOC.

IDENTIKIT
In Vlaanderen zijn er tien door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. In de provincie Antwerpen zijn er VOC’s gevestigd in Brasschaat en Herenthout.
Het opvangcentrum in Herenthout is intussen 10 jaar actief als vzw. en zorgt voor de opvang van wilde dieren uit de ruime regio en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Jaarlijks worden er ruim 2.000 wilde dieren en vogels opgevangen en verzorgd. Vaak gaat het om jonge en gekwetste dieren. Na de nodige verzorging worden de dieren opnieuw vrijgelaten in de natuur. Door de opvang en de verzorging van enkele zeldzame en minder algemene diersoorten, zoals de vleermuis, havik, buizerd, torenvalk, kerkuil, steenuil en bosuil, levert het VOC ook een bijdrage tot het behoud van de biodiversiteit.
De verzorging van de dieren gebeurt door een dertigtal vrijwilligers. Daarbovenop zijn er ook nog evenveel vrijwilligers beschikbaar voor het transport van de dieren.

Geen opmerkingen: