woensdag 23 april 2014

De kloemp van Cassiers

De vzw Bosgroep Zuiderkempen vierde woensdagnamiddag zijn 1.500e lid. De gelukkige is architect Stefan Cassiers uit de Bergen.

Als 1.500e lid ontving Cassiers uit handen van gedeputeerde Rik Röttger en voorzitter Jan Millis een kloemp van linde. Een kloemp is een kleinschalige bosaanplanting van 40 bomen rond een paal. Door zijn goed afbreekbare bladeren zijn de lindebomen een verrijking voor de grond. Lindebomen zijn ook geliefd bij de imkers en de bijtjes die er lindehoning van maken.
Cassiers kwam via een infovergadering voor boseigenaars van het boscomplex ‘Bergen’ in contact met de bosgroep. Dit najaar wordt zijn kloemp aangeplant. De sympathieke architect kijkt er al naar uit, want als privé-eigenaar streeft hij naar een gevarieerd bos met een grote natuurwaarde.

TOEKOMSTBEELD
Bosgroep Zuiderkempen beheert meer dan 3.200 ha bos. Dit komt overeen met 42 procent van alle bossen in de Zuiderkempen. In 10 jaar tijd heeft de bosgroep 2.415 ha bos opengesteld voor het publiek en 117 ha speelzone ingericht voor de jeugd. De meeste boseigenaars investeren immers graag in de maatschappelijke waarde van hun bos.
Rekening houdend met de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en de ambities van de boseigenaars, ontwikkelde de bosgroep een toekomstbeeld voor 2052 voor het gebied van de Zuiderkempen. “Om dit toekomstbeeld te realiseren, verfijnde de vzw haar dienstverlening voor kleinschalige herbebossing, verzorging van jonge aanplantingen en bosranden. Zo bieden we onder meer de mogelijkheid aan de boseigenaar om pleksgewijze kleine groepjes bomen (kloempen) aan te planten die leiden tot meer diversiteit en houtkwaliteit in onze bossen. Het doel is de komende 20 jaar 1.000 kloempen aan te planten”, aldus Jan Millis.
Na de inhuldiging deed iedereen zich tegoed aan het Kloempenbier van microbrouwerij Achilles.

Geen opmerkingen: