vrijdag 25 april 2014

Rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg

Op maandag 14 april keurde Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V), het kwartaalprogramma 2015 voor de subsidie aan gemeentelijke rioleringsprojecten goed. Dit programma omvat over heel Vlaanderen in totaal 281 projecten. De totale kostprijs bedraagt 542 miljoen euro.

Het gemeentebestuur is verheugd te mogen melden dat voor onze gemeente het project wegenis- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg (tot Cardijnlaan) in het subsidieprogramma is opgenomen voor een bedrag van 775.500 euro. Samen met de geplande werken kunnen er structurele ingrepen gebeuren om de schoolomgeving op het Zwanenberg veiliger te maken voor de zwakkere weggebruikers.


Zwanenberg krijgt nieuwe rioleringen. (Foto: Martin Lieckens)

Geen opmerkingen: