woensdag 23 juli 2014

21 julitoespraak van burgemeester Gabriëls

De 21 julitoespraak van burgemeester Roger Gabriëls (GBL) ging maandag op het marktplein eens te meer verloren in een chaotische klankenbrij. Maar geen nood: hieronder kan u een en ander nog eens rustig nalezen ...

Beste Herenthoutenaren,
Dames en heren,
Beste vrienden,

Eerst en vooral wil ik jullie uit mijn persoonlijke naam en ook uit naam van het gemeentebestuur allemaal van harte welkom heten op deze feestelijke viering van onze nationale feestdag. Een feestelijke viering die toch weer zo’n wrang gevoel heeft als in 2011, een nationale feestdag zonder regering. In 2011 waren er meer dan 400 dagen met een regering voor lopende zaken, vandaag zijn het er nog maar 57. Laat ons hopen dat het gezond boerenverstand zegeviert en dat er tijdens de onderhandelingen beslissingen genomen worden waar een meerderheid vrede kan mee nemen. Zo werkt dat nu eenmaal in een democratische staat als de onze. En voor een meerderheid heb je minimaal iets meer dan 50 procent nodig.

21 Juli 1831, België is geboren, 30.528 km2 groot en 183 jaar later meer dan 11 miljoen inwoners. België ontstond na de revolutie in 1830 toen het zich afscheidde van het verenigd koninkrijk der Nederlanden. De zware industrie in Wallonië was één van de voorlopers in de industriële revolutie. In de jaren 1960 groeide België uit tot een van de welvarendste, meest ontwikkelde en meest geglobaliseerde landen ter wereld.

Vandaag de dag zijn sommigen dat vergeten. Solidariteit en verdraagzaamheid zijn nog ijdele woorden. Op 25 mei 2014 heeft een derde van onze Vlaamse bevolking voor een piste gekozen die er zal toe leiden dat ons land vroeg of laat opgesplitst wordt. Nochtans leek de eenheid in België nooit zo groot als wanneer onze Rode Duivels in Brazilië de kwartfinales bereikten. Toen zagen we achter elke hoek wel een tricolore vlag wapperen, zelfs een pak meer dan vandaag op onze nationale feestdag het geval is. Voor de echte Belgen onder ons gaf dat in elk geval een zeer goed gevoel.

Beste aanwezigen,

Laat ons het nationale niveau even inruilen voor het regionale.

Er komen dit en de volgende jaren nog grote uitdagingen op ons af. Op 1 januari 2015 is het de bedoeling dat de brandweerzone Kempen operationeel wordt. Brandweerzone Kempen bevat een regio van 15 gemeenten, acht beschermde of gemeenten die nooit een eigen brandweerkorps gehad hebben en zeven gemeenten met een eigen brandweerdienst waartoe Herenthout behoort als klein lokaal en autonoom C-korps.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor Herenthout?

Wel, voor onze gemeente zal dit betekenen dat de financiële bijdrage meer dan verdubbelt ten opzichte van wat we nu jaarlijks voor ons brandweerkorps moeten voorzien. Zo worden wij als kleine gemeente die al decennia lang geïnvesteerd heeft in de brandweer in snelheid gepakt. Maar toch mogen wij fier zijn dat wij dankzij de efficiëntie en de service het goedkoopste korps hebben van de zone, van de provincie, misschien wel van België.

En wat horen we dan vooral vanuit Vlaanderen: kleine gemeenten moeten fusioneren! Voorlopig is het nog maar een studie maar wij moeten ons voor het ergste voorbereiden. Het is niet voor niks dat Vlaanderen vorige legislatuur al subsidies gaf om vrijwillig te fusioneren. Wie kan er vandaag zeggen wat er afkomt op ons bruisende Herenthout?

Wat hebben de fusies van 1977 immers opgeleverd? We kunnen het misschien best vragen aan de mensen van Noorderwijk, Morkhoven, Itegem, Bevel, Bouwel en ga zomaar door.

We kunnen hervormingen enkel toejuichen als ze tot efficiëntie leiden en tot financiële voordelen. Voor ons mooie Herenthout zal dat echter eerst nog moeten bewezen worden. Wij zijn daar in elk geval niet van overtuigd. Denken we maar aan de politiehervorming en nu de komende brandweerhervorming: die twee kosten de gemeentekas minstens 400.000 euro per jaar meer. Dat is voor de Herenthoutse belastingbetaler minstens 1 procent personenbelasting en 150 opcentiemen voor de onroerende voorheffing. Het is zeker niet de bedoeling van het bestuur om de belastingen te verhogen maar we moeten de middelen dan wel ergens anders zien te vinden.

Beste vrienden,

Er zijn partijen die pleiten voor verandering, als dit de veranderingen zijn waaraan zij denken dan heb ik er heel erg veel twijfels bij, zowel voor Herenthout als voor Vlaanderen en België.
Ik ben vandaag misschien wat kritisch in mijn woordje, mijn excuses hiervoor, maar ik ben wel bezorgd om al dat schone wat er in Herenthout gedurende eeuwen is opgebouwd en dat in de toekomst onze eigenheid kan beknotten.

Tot slot wil ik in naam van het gemeentebestuur de culturele raad van harte danken voor de organisatie van deze avond. We kunnen op deze feestdag ook telkens weer rekenen op onze koninklijke fanfare en straks kunnen we genieten van Discobal Nationale. Ook wil ik alle medewerkers achter de schermen bedanken.

Deze 21 juliviering wil ik afsluiten met: leve de koning, leve België, leve Herenthout.

Bedankt voor uw aandacht,

Roger Gabriëls
Burgemeester

Geen opmerkingen: