woensdag 3 september 2014

78 van de 79 distributiecabines in Herenthout worden afgeschakeld

De finale kaart met gemeenten en elektriciteitscabines die afgeschakeld zullen worden bij mogelijke stroomtekorten deze winter is klaar. Minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet (CDH) heeft ze vanmiddag aan de provinciegouverneurs voorgelegd.

Door de sabotage van de kerncentrale Doel 4 en de scheurtjes in Doel en Tihange, dreigt er deze winter te weinig productie te zijn om pieken in de vraag op te vangen. Indien het daadwerkelijk tot een stroomtekort komt, dan zullen zones met gemeenten van over het hele land gedurende enkele uren - wellicht in de vooravond - worden afgeschakeld. Bedoeling is een ongecontroleerde stroomuitval in het hele land vermijden. Een regio zal nooit langer dan 3 uur per keer zonder elektriciteit worden gezet. Dat gebeurt dan ’s avonds tussen 17 en 20 uur.

ZES ZONES
In totaal zijn er zes zones, elk goed voor zowat 500 megawatt. Zone 6, die als eerste wordt afgeschakeld, telt gemeenten uit zowat alle provincies (een vijftal gemeenten per provincie), uitgezonderd West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg. Dringt zich enige tijd later een nieuwe afschakeling op, dan is het aan de volgende zones. Er zal dus nooit twee keer na elkaar hetzelfde gebied worden getroffen. Het licht in zone 6 gaat opnieuw aan en zone 5 wordt gedurende drie uur uitgeschakeld. En zo gaat dat verder. Is er op een gegeven moment 1.000 megawatt stroomtekort, gaan twee zones tegelijk uit. Maar de kans dat dit gebeurt is weinig realistisch.
Herenthout bevindt zich in zone 3, samen met o.a. Grobbendonk, Herentals en Nijlen. Als het deze winter effectief tot een stroomtekort komt, zullen 78 van de 79 distributiecabines in onze gemeente worden afgeschakeld.

ZEVEN DAGEN
Qua timing is met netbeheerder Elia afgesproken om zeven dagen voor een eventuele afschakeling een waarschuwing uit te sturen. Blijkt ingrijpen echt nodig, dan gaat daags voordien het federale noodplan in en komt de coördinatie in handen van de minister.
Grote steden zijn grotendeels vrijgesteld van afschakeling. Zij hebben minder afschakelbare elektriciteitscabines, maar ook de bevolkingsdichtheid is bijvoorbeeld een van de criteria, aldus Wathelet. Ook de meeste Seveso-bedrijven, waar erg strikte veiligheidsmaatregelen gelden, bevinden zich meestal in een vrijgestelde ‘grijze zone’.

TEVREDEN GOUVERNEURS
Lode De Witte, voorzitter van de Conferentie van Gouverneurs, toonde zich vandaag tevreden over het feit dat er nu duidelijkheid is over de precieze zones, gemeenten, deelgemeenten en zelfs elektriciteitscabines die kunnen worden afgeschakeld. Zo kunnen de lokale besturen zich concreet voorbereiden op een afschakeling, inclusief de mogelijkheid om extra maatregelen te treffen voor mensen met specifieke medische vereisten of bedrijven op hun grondgebied. Maar ook met de NMBS en andere dienstverleners kunnen nu concrete afspraken gemaakt worden.
Gouverneur Cathy Berx roept volgende week woensdag alle burgemeesters uit onze regio bij elkaar om te bespreken welke maatregelen er moeten worden genomen bij een eventuele stroomuitval deze winter. De zeven dagen voorafgaand aan een mogelijke stroomuitval zijn volgens Berx cruciaal om een eventuele afschakeling te vermijden. In deze periode wordt eerst en vooral gesensibiliseerd. “Iedereen wordt opgeroepen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, om alles te doen wat mogelijk is om die eventuele afschakeling te vermijden”, aldus Berx vanavond in het RTV-nieuws. “De dag min één - dat wil zeggen de dag vóór een eventuele afschakeling - zullen de gemeenten worden geïnformeerd die zullen afgeschakeld worden. Dat betekent ook dat alle maatregelen kunnen genomen worden die nodig zijn om de impact van de eventuele afschakeling zo beperkt mogelijk te houden.”
Nog volgens Berx blijven een aantal diensten wél verzekerd. “Zelfs binnen de schijven zijn er een aantal prioritaire gebruikers die meteen na de afschakeling terug van energie worden voorzien. Dat zijn bv. ziekenhuizen. Het is van kapitaal belang dat ziekenhuizen over de nodige stroom kunnen beschikken. Maar ook in belangrijke mate de Sevezo-bedrijven.” (Bron: Belga en RTV)


De kaart met gemeenten en elektriciteitscabines die afgeschakeld zullen worden bij mogelijke stroomtekorten deze winter. (Foto: Belga)

Op de webstek van de FOD Economie vind je voor alle provincies een gedetailleerd overzicht van het aantal af te schakelen distributiecabines per (deel)gemeente en per schijf. Je kan er ook terecht voor energievriendelijke tips.

Geen opmerkingen: