donderdag 4 september 2014

Gemeentebestuur pakt leegstand aan

Jaarlijks wordt door het bestuur een inventaris opgemaakt van de leegstaande woningen en gebouwen. Woningen die één jaar leeg staan, worden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Aan de hand van dit leegstandsregister wordt er een kohier ‘Belasting op leegstand’ opgemaakt. Voor de eerste helft van 2014 telt dit kohier vijf dossiers voor een totaal bedrag van 24.000,00 euro. Met het heffen van deze belasting wil onze gemeente op een efficiënte manier de problematiek van leegstand aan te pakken.

Geen opmerkingen: