zaterdag 11 november 2017

Opwaardering begraafplaats

De begraafplaats zoals we die kennen vanuit onze kindertijd is niet meer. Doorheen de jaren hebben we gemerkt dat er meer en meer gekozen wordt voor het urnenveld, voor het columbarium, voor een uitstrooiing, ... Met andere woorden: de moderne begraafplaats biedt ruimte voor de verschillende keuzes die nabestaanden maken.

Daar wil de gemeente Herenthout natuurlijk ook op inzetten. ”Maar er is meer: we merken de laatste jaren en maanden ook dat het onderhoud van onze begraafplaats meer en meer tijd en energie vraagt, terwijl we uiteraard met z’n allen willen dat deze plaats een aangename omgeving is waar ook nabestaanden kunnen vertoeven”, beseft het bestuur.

OPWAARDERING
Daarom heeft het gemeentebestuur een actieplan uitgewerkt waarbij er zal gestreefd worden naar meer eenvormigheid, naar meer groenzones, naar een gemakkelijker manier van onderhoud, ... Kortom naar een plek waar het aangenaam vertoeven is. De uitrol van dit plan zal zo snel mogelijk na Allerheiligen opgestart worden en zal uiteraard wel wat tijd in beslag nemen.
“We gaan er echter vanuit dat jullie het ook allemaal zullen appreciëren wanneer we onze Herenthoutse begraafplaats op die manier kunnen opwaarderen. We danken u in elk geval voor het begrip dat u ongetwijfeld zal willen tonen voor het ongemak dat de aanpassingswerken met zich zal brengen”, aldus Vicky Verbeeck, communicatieambtenaar. Als u specifieke vragen hebt rond dit plan kan u daarvoor altijd terecht op het gemeentehuis, aan het loket Bouwen & Wonen.

VRIJWILLIGERS
Zoals u misschien al wel weet, mag een gemeentebestuur sinds enige tijd geen onkruidverdelgers meer gebruiken bij het onderhoud van zijn openbaar domein. Daardoor krijgt alle onkruid de vrije loop en is het voor de mensen van de technische dienst een hele zware klus om onze begraafplaats het hele jaar door netjes te houden. Het probleem duikt zeker op in het voorjaar en in de zomer als het onkruid overal opduikt. De bezoekers van onze begraafplaats hebben de afgelopen weken en maanden dan ook alle zeilen bijgezet om deze opdracht tot een goed einde te brengen.
“Om dit probleem in de toekomst van bij het begin in de kiem te smoren, gaan wij vanuit het gemeentebestuur op zoek naar een aantal vrijwilligers die er mee willen voor zorgen om onze begraafplaats netjes te houden, het hele jaar door”, klinkt het op de Bouwelse Steenweg. “Samen met onze eigen personeelsleden kan u er dan mee voor zorgen dat we van deze plek een ‘mooi plekje Herenthout’ maken. Vanuit het gemeentebestuur hebben we absoluut de intentie om onze begraafplaats een ‘nieuw gezicht’ te geven. Het zou fijn zijn, moesten er sommigen onder jullie hierbij een handje willen helpen.”

Als u zich als vrijwilliger wil opgeven en mee wil instaan voor het onderhoud van onze begraafplaats kan u uw gegevens doorgeven aan het loket Bouwen & Wonen in het gemeentehuis.

Geen opmerkingen: