zaterdag 23 juni 2018

Netelandgemeenten tillen samenwerking naar hoger niveau

Samenwerking is hét sleutelwoord voor de toekomst. Dat vinden ook de besturen van de vijf gemeenten van politiezone Neteland. De gemeenten gaan daarom nóg nauwer samenwerken en zetten volop in op gemeentezone Neteland als antwoord op het debat over bestuurskracht en bestuurlijke vernieuwing.

Vrijdagmiddag stelden de burgemeesters, secretarissen en algemeen directeurs van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar in Herentals het nieuwe logo van hun samenwerkingsverband voor. Het doel van die nauwere samenwerking bestaat erin de bestuurskracht in de regio te versterken zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke gemeente afzonderlijk.
Binnen gemeentezone Neteland wordt er samengewerkt in vier grote domeinen: veiligheid & mobiliteit, human resources & personeel, welzijn en vrije tijd. Daarnaast zijn er projecten zoals noodplanning, inbraakpreventie, het delen van personeel, logistiek, mobiliteit en toerisme waarvoor telkens ook werkgroepen werden opgericht.

HOE HET ALLEMAAL BEGON
Uit een studie in het kader van de regioscreening die gouverneur Cathy Berx enkele jaren geleden liet uitvoeren, bleek dat de gemeenten uit het Neteland al een uitgesproken sterke onderlinge samenwerking vertoonden. De vijf gemeenten deelden de meeste samenwerkingsverbanden en kozen ook al vaak voor gezamenlijke lokale oplossingen.
Neteland omvat 69.000 inwoners en heeft het voordeel dat het al naambekendheid heeft met de politiezone waarmee het samenvalt. Vanuit het idee dat de bestaande intergemeentelijke verbanden soms te grillig en weinig effectief waren, beslisten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar begin 2017 al om vanuit het bestaande wederzijdse vertrouwen de krachten te bundelen in een samenwerkingsverband. Nu gaan ze nog een stap verder.

ALTERNATIEF
Dat het samenwerkingsproject een alternatief moet zijn voor een échte fusie is geen geheim. “Liever een sterke regio dan gemeentefusies die ‘Olentals’ of ‘Grobbelaar’ opleveren”, drukt de Vorselaarse burgemeester Lieven Janssens het plastisch uit. “Mocht Brussel de gemeentefusies in de toekomst bij decreet opleggen, dan is Neteland er al.” Burgemeester Jan Bertels uit Herentals windt er geen doekjes om: “Zo bepalen wij de grenzen en moeten er geen gedrochten ontstaan zoals bij de fusies in 1976 soms het geval was.”
De burgemeesters en de secretarissen van de vijf gemeenten leggen de nadruk op de gelijkwaardigheid van de vijf partners. “We delen allemaal dezelfde regiokenmerken, denk maar aan het vele groen, de talrijke waterlopen, drie stations en een paar industrieparken”, zegt Lieven Janssens. “Nu al werken we op 24 beleidsdomeinen samen, en dat kunnen er alleen maar meer worden. We krijgen stilaan dezelfde voordelen als die van een echte, politieke fusie van gemeenten, maar zonder de nadelen”, vertelt hij. “Geen eigenbelang, maar Netelandbelang!”, weet de Olense burgervader Seppe Bouquillon.

NIEUWE VORM VAN SAMENWERKING
Samenwerkingsverband Neteland is dus geen fusie tussen vijf gemeenten. Het is wél een structurele en informele samenwerking die als hoofddoel heeft de regio en bestuurskracht te versterken en verregaand samen te werken. Dit alles gebeurt zonder afbreuk te doen aan de identiteit van iedere gemeente afzonderlijk. Binnen samenwerkingsverband Neteland wordt er samengewerkt in vier grote domeinen: veiligheid & mobiliteit, HR & personeel, welzijn en vrije tijd. Deze domeinen beschikken nog over tal van subthema’s en projecten, zoals noodplanning, inbraakpreventie, het delen van personeel, logistiek, mobiliteit en toerisme waarvoor telkens ook werkgroepen werden opgericht. De ambitie van het samenwerkingsverband Neteland werd verankerd in een charter dat door alle gemeenten werd goedgekeurd.
“We krijgen veel positieve reacties op onze gloednieuwe bestuurlijke samenwerkingsvorm”, gaan de burgemeesters verder. “Ons samenwerkingsmodel werd zelfs al enkele keren gepromoot tijdens studiemomenten van de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG). Vooral het feit dat we binnen de vijf Neteland gemeenten ook bepaalde personeelsleden delen, onderscheidt ons van heel wat andere informele samenwerkingsvormen. Zo delen de gemeenten Olen en Vorselaar naast een handhavingsambtenaar ook eenzelfde noodplanambtenaar, wat zeer efficiënt is, aangezien alle Netelandgemeenten sinds kort zetelen in een zonale veiligheidscel.”

UNIEKE PROJECTEN
Ook inhoudelijk worden de projecten van samenwerkingsverband Neteland positief onthaald. Kinderen kunnen deze zomer niet alleen genieten van het vrijetijdsaanbod in hun gemeente, maar van het volledige regionale UiT-aanbod. Zo organiseerden de vijf gemeenten in april en mei voor het eerst drie woensdagen na elkaar een buitenspeeldag in de regio in plaats van verschillende gemeentelijke buitenspeeldagen op dezelfde dag. Meer dan 2.100 kinderen namen hieraan deel.
Het samenwerkingsverband Neteland werd samen met Lille ook erkend als officiële Intergemeentelijke Onroerend erfgoeddienst (IOED) en de bibliotheken slaagden erin om samen een grote subsidieaanvraag in te dienen bij het nieuwe transitiereglement cultuur van de Vlaamse overheid. Ondertussen promoten de bibliotheken zich als één grote Bibliotheek Neteland. Op 18 augustus openen de bibliotheken van het Neteland gezamenlijk de deuren. Er zijn leuke activiteiten in de bibs van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Binnenkort beginnen de inschrijvingen voor de workshop van Liesbet Slegers in de bibliotheek van Vorselaar. In het najaar vinden in elke bib lezingen plaats rond het thema gezondheid. Inschrijven daarvoor kan vanaf 18 augustus.

POLITIEKOERS
Er komt binnenkort naast een zonale veiligheidscel ook een regionale mobiliteitsraad bij. “In september krijgt het Neteland er ook twee bewegingscoaches bij en in diezelfde maand wordt het Europees Kampioenschap voor politiediensten georganiseerd. Tegen die datum wordt een brochure in vier talen opgemaakt over Neteland. In 2019 starten we met een eigen ‘Inbraak Veilig-certificaat’. Er zitten dus heel wat projecten in de pijplijn en dan hebben we er nog maar enkele opgesomd. We blijven volop inzetten op het versterken van de bestuurskracht in onze regio. En het nieuwe logo van Neteland helpt alvast om ons visueel op de kaart te zetten”, besluiten de burgemeesters.

WEDSTRIJD LOGO NETELAND
Om het samenwerkingsverband ook visueel op de kaart te zetten, beschikt het vanaf nu over een eigen logo. Het kwam er na een wedstrijd waarbij zo’n 70 ontwerpers een ontwerp indienden. Op basis van enkele vooropgestelde criteria werd uiteindelijk het winnende logo gekozen.
“We zochten een dynamisch logo dat er niet enkel goed uitziet, maar ook eentje dat echt de kern van onze samenwerking weergeeft”, vertellen Eric Van Meensel, Jan Bertels, Patrick Heremans, Seppe Bouquillon en Lieven Janssens, de burgemeesters van respectievelijk Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. “Samenwerkingsverband Neteland bestaat uit vijf gelijkwaardige partners. Daarnaast delen we ook allemaal dezelfde regiokenmerken, denk maar aan het vele groen, de talrijke waterlopen en de uitgebreide bedrijvigheid in onze streek. Al deze elementen wilden we graag terugzien in het logo.”


Vrijdagmiddag mochten de vijf burgemeesters van samenwerkingsverband Neteland hun nagelnieuwe logo onthullen. (Foto: nnieuws.be


De samenwerking binnen Neteland gaat over diverse domeinen. Daarom ging de organisatie naast een algemeen logo ook op zoek naar verschillende nevenlogo’s die gebruikt kunnen worden voor specifieke samenwerkingen, zoals Bibliotheek Neteland. Dat is de overkoepeling van de vijf individuele bibliotheken. Binnenkort kan je het gloednieuwe logo alvast terugvinden op de draagtassen van de bibliotheken.

Geen opmerkingen: