zaterdag 10 december 2016

Start afbraak- en sloopwerken site Serneels

Vanaf maandag 12 december starten de afbraak- en sloopwerken van de site Serneels. De aannemer gaat alle gebouwen, verhardingen en funderingen verwijderen en nadien zal het terrein genivelleerd worden.

Het gemeentebestuur laat weten dat het verboden is om de werf te betreden zolang de aannemer bezig is met de werkzaamheden. De werf wordt dus ook afgesloten.
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 70 kalenderdagen. Het einde is voorzien voor eind februari begin maart 2017.

Geen opmerkingen: