zaterdag 4 maart 2017

Heropening parochiekerk

De restauratie van onze parochiekerk zit er bijna op. Momenteel is men druk bezig met de herinrichting van het interieur. Ook het orgel krijgt een grondige opknapbeurt.

Ondertussen heeft bisschop Johan Bonny toegezegd om op zaterdag 1 april om 14 uur onze vernieuwde kerk plechtig in gebruik te nemen met een eucharistieviering van en voor onze geloofsgemeenschap. Na de viering is er een receptie in de kerk waarop iedereen van harte welkom is. Een en ander betekent ook dat de vieringen van de Goede Week, het vormsel en de eerste communie kunnen doorgaan in onze gerestaureerde kerk.

Volg hier het dagboek over de restauratie van onze kerk.


De schilderwerken zijn beëindigd, het orgel wordt gerestaureerd. We gaan naar het einde van de werken ...


Het is niet de eerste keer dat onze kerk wordt gerestaureerd. Op de foto poseren de schoolkinderen uit het vierde leerjaar van de gemeentelijke jongensschool bij de opnieuw vergulde wijzerplaat van het uurwerk, die een diameter van 3 meter heeft. (Foto: Juul Bouwen, 1978)


Heemkring Sandelyn weegt en meet de haan voor hij wordt teruggeplaatst. Vlnr: Jos Horemans, Frans Geukens, Norbert Horemans en Stan Verstappen. (Foto: Juul Bouwen, 1978)


De restauratie van de kerktoren is een apart subsidiedossier. De kerktoren is immers eigendom van de gemeente en is een beschermd monument. Dat betekent dat de restauratie voor 80% gesubsidieerd wordt door de hogere overheden.

Geen opmerkingen: