zaterdag 4 maart 2017

Trappist is meer dan bier

Op donderdag 9 maart 2017 kan je in GOC Ter Voncke terecht voor de interactieve gespreksavond ‘Trappist is meer dan bier’. Spreker van dienst is Mattias van der Vloet. De avond is een samenwerking van Landelijke Gilde Herenthout en de gemeentelijke openbare bibliotheek, die ook een boekenstand rond het thema verzorgt.

Mattias van der Vloet is verbonden aan de pastorale ploeg van de Landelijke Gilden. Uit gesprekken met de abdis van Klaarland en de abt van Westvleteren kwamen drie grote thema’s naar voor: werk, zingeving en solidariteit. Via interviewfragmenten dagen de abt en de abdis je uit om hierover na te denken en in gesprek te gaan. Tijdens het luisteren en praten, geniet je van de heerlijke trappist van Westvleteren.
Zoals steeds bij de Landelijke Gilde is ook deze voordracht gratis. Er wordt wel een bijdrage van 3,00 euro per persoon (na 5 maart is dat 8 euro per persoon) voor het bier gevraagd. Dit bedrag wordt gestort op de rekening met nummer KBC BE63-7333-1612-0808 op naam van ‘Landelijke Gilde Herenthout’ met vermelding van de lezing. Inschrijven is verplicht en kan in de Herenthoutse bibliotheek of bij bestuursleden van de Landelijke Gilde.

Info & inschrijvingen >>> Marc Beirinckx of bibliotheek@herenthout.be

Geen opmerkingen: