zaterdag 23 juni 2018

Netelandgemeenten tillen samenwerking naar hoger niveau

Samenwerking is hét sleutelwoord voor de toekomst. Dat vinden ook de besturen van de vijf gemeenten van politiezone Neteland. De gemeenten gaan daarom nóg nauwer samenwerken en zetten volop in op gemeentezone Neteland als antwoord op het debat over bestuurskracht en bestuurlijke vernieuwing.

Vrijdagmiddag stelden de burgemeesters, secretarissen en algemeen directeurs van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar in Herentals het nieuwe logo van hun samenwerkingsverband voor. Het doel van die nauwere samenwerking bestaat erin de bestuurskracht in de regio te versterken zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke gemeente afzonderlijk.

ALTERNATIEF
Dat het samenwerkingsproject een alternatief moet zijn voor een échte fusie ontwikkelen, is geen geheim. “Liever een sterke regio dan gemeentefusies die ‘Olentals’ of ‘Grobbelaar’ opleveren”, drukte de Vorselaarse burgemeester Lieven Janssens het plastisch uit. “Mocht Brussel de gemeentefusies in de toekomst bij decreet opleggen, dan is Neteland er al.” Burgemeester Jan Bertels uit Herentals ging nog een stap verder: “Zo bepalen wij de grenzen en moeten er geen gedrochten ontstaan zoals bij de fusies in 1976 soms het geval was.”


Neteland omvat 69.000 inwoners en heeft het voordeel dat het al naambekendheid heeft met de politiezone waarmee het samenvalt. Vorig jaar al besloten de vijf gemeenten van het Neteland de handen in elkaar te slaan om ook buiten de politiewerking nauwer samen te gaan werken, nu gaan ze nog een stap verder. De burgemeesters en de secretarissen van de vijf gemeenten leggen de nadruk op de gelijkwaardigheid van de vijf partners. ”En zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke gemeente afzonderlijk”, zo klinkt het.

Groen en water

“Maar we delen allemaal dezelfde regiokenmerken, denk maar aan het vele groen, de talrijke waterlopen, drie stations en een paar industrieparken”, zegt Lieven Janssens. “Nu al werken we op 24 beleidsdomeinen samen, en dat kunnen er alleen maar meer worden. We krijgen stilaan dezelfde voordelen als die van een echte, politieke fusie van gemeenten, maar zonder de nadelen”, vertelt hij. “Geen eigenbelang, maar Netelandbelang!”, maakt de Olense burgervader Seppe Bouquillon reclame.

Binnen het samenwerkingsverband Neteland wordt er samengewerkt in vier grote domeinen: veiligheid & mobiliteit, human resources & personeel, welzijn en vrije tijd. Daarnaast zijn er projecten zoals noodplanning, inbraakpreventie, het delen van personeel, logistiek, mobiliteit en toerisme waarvoor telkens ook werkgroepen werden opgericht.

Personeel delen

“We krijgen veel positieve reacties op onze nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvorm”, zeggen de burgemeesters. “Ons samenwerkingsmodel werd al enkele keren gepromoot tijdens studiemomenten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Vooral het feit dat we binnen de vijf Netelandgemeenten ook bepaalde personeelsleden delen, onderscheidt ons van heel wat andere informele samenwerkingsvormen. Zo delen de gemeenten Olen en Vorselaar naast een handhavingsambtenaar ook eenzelfde noodplanambtenaar, wat zeer efficiënt is.”

Van bib tot politiekoers

Ondertussen promoten de bibliotheken zich als één grote Bibliotheek Neteland, worden al gezamenlijke speeldagen voor de jeugd op touw gezet en komt er binnenkort, naast een zonale veiligheidscel, ook een regionale mobiliteitsraad bij. In september krijgt het Neteland er ook twee bewegingscoaches bij, en in diezelfde maand wordt in het Neteland het Europees Kampioenschap voor politiediensten georganiseerd. Tegen die datum wordt een brochure in vier talen opgemaakt over Neteland.

****


Neteland gemeenten tillen samenwerking naar hoger niveau

In 2017 sloegen de vijf gemeenten van het Neteland de handen in elkaar om ook buiten de politiewerking nauwer samen te gaan werken. Het doel van die ruimere samenwerking bestaat erin de bestuurskracht in de regio te versterken zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke gemeente afzonderlijk. Om het samenwerkingsverband Neteland ook visueel op de kaart te zetten, beschikt het vanaf nu over een eigen logo.

Wedstrijd logo Neteland

Om dat logo te bekomen, organiseerden Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar een gezamenlijke wedstrijd, waarbij iedereen – ervaren en amateurontwerpers, inwoners van één van de vijf Neteland gemeenten of niet – een ontwerp kon indienen. Op basis van enkele vooropgestelde criteria werd uiteindelijk het winnende logo bepaald. “We zochten een dynamisch logo dat er niet enkel goed uitziet, maar ook eentje dat echt de kern van onze samenwerking weergeeft”, vertellen Eric Van Meensel, Jan Bertels, Patrick Heremans, Seppe Bouquillon en Lieven Janssens, de burgemeesters van respectievelijk Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. “Samenwerkingsverband Neteland bestaat uit vijf gelijkwaardige partners. Daarnaast delen we ook allemaal dezelfde regiokenmerken, denk maar aan het vele groen, de talrijke waterlopen en de uitgebreide bedrijvigheid in onze streek. Al deze elementen wilden we graag terugzien in het logo.”

Nevenprojecten

De samenwerking binnen Neteland gaat over diverse domeinen. Daarom ging de organisatie naast een algemeen logo ook op zoek naar verschillende nevenlogo’s die gebruikt kunnen worden voor specifieke samenwerkingen, zoals Bibliotheek Neteland. Dat is de overkoepeling van de vijf individuele bibliotheken. Binnenkort kan je het gloednieuwe logo alvast terugvinden op de draagtassen van de bibliotheken.

Hoe het allemaal begon

Uit een studie in het kader van de regioscreening die gouverneur Cathy Berx enkele jaren geleden liet uitvoeren, bleek dat de gemeenten uit het Neteland al een uitgesproken sterke onderlinge samenwerking vertoonden. De vijf gemeenten deelden de meeste samenwerkingsverbanden en kozen ook al vaak voor gezamenlijke lokale oplossingen. Vanuit het idee dat de bestaande intergemeentelijke verbanden soms te grillig en weinig effectief waren, beslisten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar begin 2017 om vanuit het bestaande wederzijdse vertrouwen de krachten te bundelen in samenwerkingsverband Neteland. De regio van het samenwerkingsverband is vergelijkbaar met de doeltreffende werking van politiezone Neteland.

NIEUWE VORM VAN SAMENWERKING
Samenwerkingsverband Neteland is geen fusie tussen vijf gemeenten. Het is wél een structurele en informele samenwerking die als hoofddoel heeft de regio en bestuurskracht te versterken en verregaand samen te werken. Dit alles gebeurt zonder afbreuk te doen aan de identiteit van iedere gemeente afzonderlijk. Binnen samenwerkingsverband Neteland wordt er samengewerkt in vier grote domeinen: veiligheid & mobiliteit, HR & personeel, welzijn en vrije tijd. Deze domeinen beschikken nog over tal van subthema’s en projecten, zoals noodplanning, inbraakpreventie, het delen van personeel, logistiek, mobiliteit en toerisme waarvoor telkens ook werkgroepen werden opgericht. De ambitie van het samenwerkingsverband Neteland werd verankerd in een charter dat door alle gemeenten werd goedgekeurd.

“We krijgen veel positieve reacties op onze gloednieuwe bestuurlijke samenwerkingsvorm”, gaan de burgemeesters verder. “Ons samenwerkingsmodel werd zelfs al enkele keren gepromoot tijdens studiemomenten van de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG). Vooral het feit dat we binnen de vijf Neteland gemeenten ook bepaalde personeelsleden delen, onderscheidt ons van heel wat andere informele samenwerkingsvormen. Zo delen de gemeenten Olen en Vorselaar naast een handhavingsambtenaar ook eenzelfde noodplanambtenaar, wat zeer efficiënt is, aangezien alle Neteland gemeenten sinds kort zetelen in een zonale veiligheidscel.”

UNIEKE PROJECTEN
Ook inhoudelijk worden de projecten van samenwerkingsverband Neteland positief onthaald. Zo organiseerden de vijf gemeenten in april en mei voor het eerst drie woensdagen na elkaar een buitenspeeldag in de regio in plaats van verschillende gemeentelijke buitenspeeldagen op dezelfde dag. Meer dan 2.100 kinderen namen hieraan deel. Het samenwerkingsverband Neteland werd samen met Lille ook erkend als officiële Intergemeentelijke Onroerend erfgoeddienst (IOED) en de bibliotheken slaagden erin om samen een grote subsidieaanvraag in te dienen bij het nieuwe transitiereglement cultuur van de Vlaamse overheid. Daarnaast staat er ook de komende maanden nog veel te gebeuren.
“Kinderen kunnen deze zomer niet alleen genieten van het vrijetijdsaanbod in hun gemeente, maar van het volledige regionale UiT-aanbod. De bibliotheken gaan zich meer promoten als één grote Bibliotheek Neteland en er komt binnenkort naast een zonale veiligheidscel ook een regionale mobiliteitsraad bij. In september wordt in het Neteland het Europees Kampioenschap voor politiediensten georganiseerd en in 2019 starten we met een eigen ‘Inbraak Veilig-certificaat’. Er zitten dus heel wat projecten in de pijplijn en dan hebben we er nog maar enkele opgesomd. We blijven volop inzetten op het versterken van de bestuurskracht in onze regio. En het nieuwe logo van Neteland helpt alvast om ons visueel op de kaart te zetten”, besluiten de burgemeesters.


Om het samenwerkingsverband ook visueel op de kaart te zetten, beschikt het vanaf nu over een eigen logo. Het kwam er na een wedstrijd waarbij zo’n 70 ontwerpers een ontwerp indienden. Op basis van enkele vooropgestelde criteria werd uiteindelijk het winnende logo bepaald. “We zochten een dynamisch logo dat er niet enkel goed uitziet, maar ook eentje dat echt de kern van onze samenwerking weergeeft”, vertellen Eric Van Meensel, Jan Bertels, Patrick Heremans, Seppe Bouquillon en Lieven Janssens, de burgemeesters van respectievelijk Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. “Samenwerkingsverband Neteland bestaat uit vijf gelijkwaardige partners. Daarnaast delen we ook allemaal dezelfde regiokenmerken, denk maar aan het vele groen, de talrijke waterlopen en de uitgebreide bedrijvigheid in onze streek. Al deze elementen wilden we graag terugzien in het logo.”


donderdag 21 juni 2018

Ergentinië


Don’t cry for me, Argentina ...

WK-voorjaarsactie Herenthoutse handelaars

We kunnen de komende maand niet voorbij de voetbalgekte rond het WK in Rusland. Ook de voorjaarsactie van onze lokale handelaars kadert volledig in de voetbalsfeer. Zij lanceren de actie ‘RUSSIA18’ die loopt tot het einde van het WK dus tot 15 juli.

Aankopen bij deelnemende lokale handelaars leveren stickers op. Je hebt vijf stickers nodig voor een volle spaarkaart. De spaarkaart moet aankopen vermelden bij minimum drie verschillende handelaars door middel van een stempel van de handelaars. Een volle spaarkaart geeft kans tot het winnen van cadeaubonnen. Volle spaarkaarten kan je afgeven bij de deelnemende handelaars of deponeren in de bus op het gemeentehuis of in de bib.
De cadeaubonnen die je kan winnen zijn speciale WK-bonnen die enkel in te ruilen zijn bij de deelnemers van de spaaractie. De WK-bonnen zijn geldig tot 1 november 2018.

SLOTEVENEMENT
Op 21 juli worden tijdens een slotevenement de winnaars van de voorjaarsactie bekendgemaakt. Vanaf 16 uur is iedereen welkom op de Botermarkt waar Herenthoutse foodtrucks, de PretCamionette en een springkasteel klaarstaan om groot en klein te verwennen. Om 18.30 uur worden de prijzen uitgereikt en om 19.00 uur gaat de 21-juliviering op de Markt van start.

DEELNEMENDE HANDELAARS
Alila (Boeyendaal 58), Amphora (Itegemse Steenweg 41), Bij de Gommer - broodjesmarkt (Molenstraat 54), Bizjoeke (Zwanenberg 20), De Kruidenfee (Vonckstraat 39), De Wingerd (Jodenstraat 39), Dioone (Molenstraat 2/001), Ditale (Jodenstraat 22), Exclusief - kapsalon (Vlakke Velden 41), Eykens – bakkerij (Vonckstraat 27), For Beauty (Jodenstraat 16), Hoorboetiek (Botermarkt 14), Horemans Wim - bakkerij (Boudewijnlaan 11), Inga - kapsalon (van Reynegomlaan 29), Ledegen Raamdecoratie (Jodenstraat 45), Ledegen Textiel (Jodenstraat 30), Liesbet’s Reiscenter (Molenstraat 10), Mocca d’or (Botermarkt 7), Nieuwetijdskapper (Markt 7/001), Ornami – nails & lashes (Itegemse Steenweg 45), Peeters Jos - fietsen (Ter Heide 4), Peter Kip (Molenstraat 18), Prims - bakkerij (Botermarkt 12), R&C Outlet Fashion (Jodenstraat 43), Sandy – haarstudio (Liefkenshoek 4), Sanneke - beautysalon (Bouwelse Steenweg 38), Senza (Molenstraat 12), Sofie – schoonheidsinstituut (Vlakke Velden 2a), ‘t Interieurhuis Cambré (Jodenstraat 31), ‘t Kamereyck (Markt 15), ‘t Krantje (Molenstraat 26), ‘t Pleintje - frituur (Molenstraat 78), Van Daele Ann - apotheek (Molenstraat 38), Vanessa - milkbar (Ristenstraat 9), Van Herck – bouwmarkt (Verbistlaan 2), Van Looy Kurt – bloemen (Markt 12), Vercammen Simonne (Langstraat 5), Vita Veggie (Molenstraat 130a), Vloemans – apotheek (Markt 9)maandag 18 juni 2018

3-0!


Eerste hindernis genomen!

Panama, here we come!

De Rode Duivels spelen straks tegen Panama hun eerste WK-match. Omdat voetbal bij uitstek een volksfeest is, willen veel Vlamingen de wedstrijden van ons elftal in groep volgen. Ook Herenthout is bezaaid met grote schermen waarop ze te zien zullen zijn.

Het grootste scherm is ongetwijfeld in Zaal Lux te vinden. Supportersclub Red Devils De Lux is er dan ook klaar voor. Cafébaas Eddy Heylen (55) bouwde zelfs een uit de kluiten gewassen replica van de FIFA-Wereldbeker uit papier-maché, met als hoofdingrediënt Gazet van Antwerpen.
Maar ook in alle andere cafés kan je vanavond terecht voor de wedstrijd van onze Rode Duivels. Muziekkafee Titatic ontvangt de voetbalsupporters zelfs op een heuse tribune en gooit gratis hotdogs in de strijd!

WIN! WIN! WIN!
Ook het gemeentebestuur doet mee aan de voetbalgekte. Op de facebookpagina van Herenthout maak je kans op een Rode Duivels Partypakket. Hoe? Post als reactie een foto van jezelf in Rode Duivels-supportersoutfit met hashtag #herenthoutwinrodeduivels! Morgen om 12 uur wordt uit alle inzendingen een winnaar getrokken.


Win! Win! Win!


De FIFA-Wereldbeker waar onze Duivels van dromen is amper 36 centimeter hoog. Klein bier vergeleken met de Herenthoutse Wereldbeker. (Foto: Joren De Weerdt)


#belpan