donderdag 12 juli 2018

Mandzukic zorgt voor chaos

AFP-fotograaf Yuri Cortez belandde woensdag na de winnende treffer van Mario Mandzukic in de halve finale tussen Kroatië en Engeland onder een dolblije menigte Kroaten. Het leverde de Mexicaan - naast schade aan zijn apparatuur - een prachtige fotoserie op.maandag 9 juli 2018

11 julitoespraak van onze burgemeester

Geachte dames en heren

In naam van het gemeentebestuur van Herenthout heet ik jullie van harte welkom op deze 11 juliviering.

Ik duik met jullie even de geschiedenis in.

Op 11 juli 1302, 716 jaar geleden, vond de Guldensporenslag plaats. De slimme Vlaamse ambachtslieden die niet de minste militaire ervaring hadden, lokten de Franse ridders te paard mee naar moerassig gebied, de Groeningekouter in de buurt van Kortrijk.

Nog niet langer dan twee dagen geleden hebben we ervaren dat je met een goed plan en met de juiste mentaliteit en ingesteldheid heel veel kan bereiken en je ultieme doelen dichterbij ziet komen.
Na een strijd van amper drie uur haalden de Vlamingen, tegen alle verwachtingen in, de buit binnen. In feite ging het hier om een strijd tussen de rijke kooplieden die de macht in handen hadden aan de ene kant en de moedige, armere Vlaamse ambachtslieden aan de andere kant. Eigenlijk was het een strijd om meer inspraak te krijgen in het maatschappelijk stelsel van die tijd.
Dat moment, meer dan 700 jaar geleden, is nadien symbool geworden van de Vlaamse strijd.

Waar staat Vlaanderen vandaag?
Als deelstaat binnen een federaal België heeft het na de laatste staatshervorming ruime bevoegdheden. Waar het in mijn ogen echt om gaat, is de status die Vlaanderen zal innemen in het Europa van morgen, Europa als moederschip van alle Europese staten, klein en groot. Een schip echter dat de laatste weken niet altijd weet waar het kan en mag aanmeren. Een schip dat op die manier z’n fragiliteit toont. In die context is het belangrijk dat wij ook vanuit Vlaanderen onze verantwoordelijkheid opnemen en het schip op de koers houden.
Daarom zou ik vanuit ons bescheiden maar bruisende Herenthout een oproep willen doen aan onze Vlaamse ministers en hen te vragen er samen voor te zorgen dat Vlaanderen nog meer dan vandaag een duidelijke plaats krijgt op die kaart van Europa.

En aan positieve uitdagingen vandaag de dag geen gebrek. In deze wereld van open en gesloten grenzen, van terreurdreiging en politieke spanningen liggen ze voor het grijpen.
Denken we inderdaad maar aan het verder opkrikken van onze economie. Een economisch gunstige conjunctuur is immers de voorwaarde voor heel wat andere dingen. Hoe gunstiger het economisch klimaat, hoe meer mensen en bedrijven bereid zijn te investeren in de toekomst.

Ook wat het terugdringen van de terreurdreiging betreft verwachten we van Vlaanderen dat het een vooraanstaande rol opneemt en er samen met alle andere partners voor zorgt dat extremisme geen voeding krijgt en dat alle vormen van extremen en fundamentalisme in de kiem worden gesmoord.

Beste aanwezigen
Onze Vlaamse voorouders hebben meer dan 700 jaar geleden een zeer moedige strijd gestreden, maar wees ervan overtuigd, ook vandaag moet er heel veel moed zijn om de talloze uitdagingen aan te gaan en zo de wereld vanuit Vlaanderen een beetje beter te maken. Maar we geloven erin, we geloven in de capaciteiten die wij, Vlamingen, hebben om dit tot een goed eind te brengen.
Beste aanwezigen, op deze manier zal 11 juli altijd zijn symbolische waarde blijven hebben. En dat er bij al die ernst ook tijd moet zijn om te feesten, bewijst deze Vlaamse feestdag. Ik wens jullie tot slot dan ook een lekkere en heerlijk ontspannende 11 juli-brunch toe terwijl u kan genieten van de muziek van Pasta.

Ik dank u voor uw aandacht.

Patrick Heremans

Burgemeester

zaterdag 7 juli 2018

Algemeen verbod kampvuur en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om gisteren een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

Brazil O Brazil!

Heroïsch!