woensdag 17 september 2008

Power pom pom

Het Nieuwsblad is op zoek naar mannen en vrouwen met macht. De krant wil in kaart brengen welke stem het luidst klinkt in elke Vlaamse gemeente. “Wanneer zij spreken, wordt naar hen geluisterd. Zij zijn dé bepalende figuren in hun gemeente, door hun politieke macht, economisch belang, inzet in het verenigingsleven, of hun bekende gezicht”, klinkt het een beetje pathetisch. De krant nomineerde voor elke gemeente minstens vijf personen. Op Het Nieuwsblad - M/V met macht kan iedereen tot en met 28 september mee beslissen wie de m/v met macht in zijn of haar gemeente is. Ook Herenthout ontsnapte niet aan het lodderig oog van de reporters van Het Nieuwsblad. Stemmen doe je hier. De Huirtuitse genomineerden zijn: Sander Ooms, Emilia Kuppens, Roger Gabriëls, Yves Dillen en - godbetert - Jef A.
Mag ik even stilstaan bij die laatste nominatie? Afgezien van het feit dat de idee alleen al te zot om los te lopen is, verbaast ze ons niet echt. Nadat onze wegen abdrupt scheidden, schakelde den dagklapper immers een bevriend journalist van dezelfde kwaliteitskrant in, om een extra nummer van De Nieuwe Schakel - eentje waarin wij ons zegje deden - niet te laten verschijnen. De man dreigde met juridische stappen omdat de naam van de bewuste krant in het oorspronkelijke editoriaal voorkwam. Jammer genoeg was het ding toen al gedrukt en zagen wij óók die centen door onze neus geboord. Macht dus, zij het met een pejoratieve bijklank.
Maar laat u door ons vooral niet beïnvloeden. De uiteindelijke beslissing ligt bij u. Als u bijvoorbeeld vindt dat het op de helling zetten van een jarenlange traditie - wij doelen hier op de voetbalwedstrijd tussen de geboortejaren ’61 en ’62 - synoniem staat met het bezitten van macht, moet u zich vooral niet inhouden.
Voorlopig zijn dit de resultaten voor Herenthout: Roger Gabriëls neemt de kop met 69,23 procent van de stemmen, gevolgd door Sander Ooms (19,23 %) en Emilia Kuppens (11,54 %). Nu, écht veel stemmen zijn er nog niet uitgebracht; de teller staat momenteel op 26.

Geen opmerkingen: