donderdag 13 november 2008

Burgemeester Gabriëls roept op tot verdraagzaamheid

Afgelopen dinsdag was het precies 90 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november 1918, om 11 uur precies, ging het staakt-het-vuren in. De strijdende partijen sloten de overeenkomst in een treinwagon, die nu nog steeds op dezelfde rails staan in het Franse plaatsje Compiègne.
Tegenwoordig staat 11 november voor de herdenking van alle oorlogen in de wereld. Zo ook in Herenthout. Tijdens de eucharistieviering in onze kerk spraken leerlingen van de drie basisscholen hun vredeswensen uit. Op het Vredesplein legden ze allen een roos aan het monument van de onbekende soldaat. Juul Bouwen, één van onze laatste oud-strijders, nam er traditiegetrouw kort het woord. Hij pleitte ervoor om het einde van de twee wereldoorlogen te blijven gedenken. De 11 novemberherdenking werd afgesloten met een woordje van onze burgemeester én een aperitiefconcert in de gemeentelijke feestzaal.
Tijdens zijn toespraak benadrukte burgemeester Roger Gabriëls dat 11 november ook de dag is waarop we hulde brengen aan de nog levende oud-strijders, “een groep die spijtig genoeg jaar na jaar kleiner wordt”, wist hij. “Ook wat deze viering betreft hier in Herenthout, zullen we voor de toekomst een moeten bekijken hoe ermee om te gaan.” Hoe één en ander gaat ingekleurd worden, is nu nog niet meteen duidelijk, maar Gabriëls bevestigde wel hierover al een eerste overleg te hebben gehad met Juul Bouwen.
Dat we jammer genoeg niet willen leren van fouten uit het verleden, was onze burgervader ook niet ontgaan. Hij herinnerde ons niet alleen aan de recente tv-beelden uit Oost-Congo, maar raadde ons bovendien aan ook eens in eigen boezem te kijken. “Gaat het dan misschien niet over oorlog in de strikte zin van het woord, dan toch gaat het vaak over onverdraagzaamheid. Als mensheid hebben we mijns inziens nog een hele lange weg te gaan. Een moeilijke weg ook, waarbij het einddoel duidelijk is: zorg voor een wereld waar iedereen op een vredevolle manier kan samenleven”, klonk het wat prekerig.
Dat iedereen wel eens ergernissen heeft, is volgens onze burgemeester niet meer dan normaal. “De sleutel zit hem in hoe je met die ergernissen omgaat”, aldus Gabriëls. Hij transponeerde één en ander vervolgens naar zijn eigen werksituatie. “Als burgemeester word ik binnen het dagelijks bestuur van onze gemeente ook wel eens geconfronteerd met conflicten, en ik kan jullie zeggen: met een luisterend oor en respect voor de ander kom je al een heel eind. Uiteindelijk geldt dat ook voor verdraagzaamheid: het is een continue evenwichtsoefening tussen jouw mening en overtuiging, én die van een ander.”
Gabriëls sloot zijn speech af met de slogan ‘Nooit meer oorlog’ en droeg de hoop uit nooit te moeten meemaken wat onze grootouders hebben meegemaakt. “Op een dag als deze, besef ik dat verdraagzaamheid, democratie en vrijheid fundamentele en essentiële waarden zijn in ons bestaan. Het is onze plicht deze waarden hoog in het vaandel te dragen en door te geven aan onze kinderen.”
Zowat alle Huirtuitse prominenten waren aanwezig op de herdenking van wapenstilstand. Een opvallende afwezige was de nieuwe directrice van ’t Klavertje. Zij zat naar verluidt voor een verlengd weekend aan zee. Meneer Van de Poel zal in zijn nopjes zijn.Geen opmerkingen: