woensdag 19 november 2008

Diftar niet echt populair

Ongeveer 424 Herenthoutse gezinnen maken geen gebruik van de grijze bak voor restafval. Binnen de regio is onze gemeente hiermee koploper wat het aantal inwoners betreft dat niet deelneemt aan Diftar.
Samen met IOK dokterde het gemeentebestuur een oplossing uit. De bestaande retributie zal veranderd worden in een contantbelasting. Een politiereglement zal de deelname aan Diftar in de toekomst verplichten. Als compensatie zullen de vaste kosten in het nieuwe systeem dalen van 97 naar 89 euro.
Gemeenteraadslid Jan Van Dyck (sp.a) is niet echt een voorstander van het systeem en noemt één en ander een verdoken belasting. Het gemeentebestuur weerlegt dit en houdt vast aan het principe dat de vervuiler moet betalen voor het afval dat hij produceert.

Geen opmerkingen: