maandag 10 november 2008

Zonne-energie

De gemeenten Herenthout, Nijlen en Vorselaar slaan de komende maanden de handen in elkaar om een gezamenlijke aankoop voor zonne-energie te bewerkstelligen voor hun inwoners. Het project loopt in samenwerking met de intercommunale IOK.
Dat de kosten van de energiefactuur de laatste jaren een steeds hogere vlucht hebben genomen, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Het bedrag dat we maandelijks besteden aan gas, elektriciteit en stookolie neemt dan ook een steeds groter deel in van het gezinsbudget. Maar dat hoeft niet voor altijd zo te zijn of te blijven.
Rationeel omgaan met energie is de eerste stap in de goede richting. Kleine ingrepen kunnen soms zorgen voor aanzienlijke besparingen. Daarnaast is ook soms aangewezen om grotere energiebesparende investeringen te doen aan uw woning, zoals het plaatsen van dakisolatie of een energiezuinige ketel. Dergelijke investeringen verdienen zich door de stijgende energiekosten en door de steunmaatregelen van de overheid steeds sneller terug.
Ook investeringen in hernieuwbare energie zijn de afgelopen jaren alsmaar meer populair geworden. Meer en meer gezinnen en bedrijven overwegen om voor een deel van hun energie de omschakeling naar zonne-energie te maken. Verschillende subsidiemogelijkheden en stijgende energiekosten maken immers dat een investering in zonne-energie op dit moment zeer aantrekkelijk is.
De installatie van een zonne-installatie blijft echter een belangrijke investering. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, wil het gemeentebestuur samen met de eerdergenoemde buurgemeenten en IOK een zogenaamde ‘samenaankoop’ voor zonne-energie uitwerken. Door het samenbrengen van geïnteresseerde inwoners hoopt men goede voorwaarden te bedingen bij leveranciers/installateurs voor de aankoop en plaatsing van zonne-installaties: zonneboilers voor warmwaterproductie en fotovoltaïsche zonnepanelen voor stroomopwekking.
Wil je meer weten over zonne-energie én de samenaankoop? In samenwerking met Dialoog vzw organiseren de deelnemende gemeentebesturen een aantal informatieavonden. De verschillende systemen worden toegelicht, evenals wat ze opleveren op het vlak van energiewinst en financiële besparingen. Voor meer informatie kan je terecht bij de gemeentelijke milieudienst, T 014-50 78 44 of e-post.

Wat >>> Informatieavonden rond het thema zonne-energie
Waar & wanneer >>> Op verschillende locaties in Herenthout, Nijlen en Grobbendonk // in november 2008, december 2008 en februari 2009, telkens om 20 uur
Programma >>> 12 november 2008 - ‘Mogelijkheden van zonne-energie’, gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10, 2270 Herenthout // 2 december 2008 - ‘Elektriciteit uit zonlicht’, gemeentehuis Vorselaar, Markt 14, 2290 Vorselaar // 10 december 2008 - Start- en infomoment samenaankoop, GOC Ter Voncke, Vonckstraat 17, 2270 Herenthout // 17 december 2008 - ‘De zonneboiler’, gemeentehuis Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen // 3 februrari 2009 - ‘Elektriciteit uit zonlicht’, Jeugd- en cultuurhuis De Volle Vaart, Vaartkom 6, 2280 Grobbendonk // 17 februari 2009 - Finale samenaankoop en bekendmaking weerhouden firma’s, Gemeenschapscentrum Dorp, Berlaarse Steenweg 2, 2560 Nijlen

Geen opmerkingen: