zaterdag 13 maart 2010

Goed leven in Herenthout

In Herenthout is het vrij goed om als senior te leven. Dat is één van conclusies uit een bevraging waaraan de voorbije maanden 415 senioren hebben deelgenomen. Het drukke verkeer is een knelpunt. De resultaten van de enquête werden donderdag voorgesteld aan het gemeentebestuur en een delegatie van de ouderen die hebben meegewerkt.

De enquêtes werden afgenomen door Herenthoutse senioren die werden gerekruteerd via de seniorenraad. Zo ontstond er meteen een vertrouwensband tussen de vragensteller en de deelnemers aan de rondvraag. De resultaten werden verwerkt door de Vrije Universiteit Brussel. “We hebben de vrijwilligers op pad gestuurd met een vragenlijst die eerder werd gebruikt in 150 andere gemeenten”, aldus de enquêteurs gisteren in Het Nieuwsblad. “Zo kunnen we de resultaten vergelijken met de rest van Vlaanderen.”
Het eerste wat opvalt is dat onze senioren meer tevreden zijn over de wijze waarop hun woning is aangepast aan hun ouder en minder mobiel worden. Het valt ook op dat de meeste senioren al heel hun leven in Herenthout wonen.
Als onze senioren wordt gevraagd wat ze missen in Herenthout, antwoordt 41 procent openbare toiletten. Een verzuchting die volgens de onderzoekers op veel plaatsen in Vlaanderen terugkomt. Bijna één op vier ouderen vraagt ook meer rustbanken.
Het te drukke verkeer stoort één senior op de twee, één op de vier heeft problemen met lawaaihinder. Het is de beoordelaars van de steekproef ook opgevallen dat in Herenthout gemiddeld meer mensen lid van zijn een vereniging dan in de rest van Vlaanderen.
Staf Palmans (77) bevestigt dat het goed leven is in Huirtuit. “Een van de redenen is dat er altijd wat te beleven is. Mogelijk ligt het carnaval aan de basis. Het toenemende verkeer is een probleem, maar ik veronderstel dat dit op veel plaatsen in Vlaanderen het geval is.”
Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten verder worden geanalyseerd en overgemaakt aan het gemeentebestuur. “We zijn ervan uitgegaan dat je van de senioren moet vertrekken om voor hen projecten op touw te zetten”, weet ouderenbeleidscoördinator Liesbeth Van Rompaey. “Het bestuur moet nu uitzoeken hoe we op de noden en behoeften kunnen inspelen.”

Geen opmerkingen: