zaterdag 17 april 2010

Herbestemming voor ’t Klooster?

Zoals bekend vertonen de lokalen van het voormalig Cultureel Centrum heel wat gebreken. Tijdens diverse inspecties bleek dat de huidige accommodatie van de buitenschoolse kinderopvang niet meer voldeed aan de gestelde eisen. In Het Nieuwsblad kunnen we vandaag lezen dat de gemeente, in samenwerking met de bouwmaatschappij Kleine Landeigendom Zuiderkempen, werkt aan “een bevredigende oplossing tegen een aanvaardbaar prijskaartje.”

Het lijkt dus dat de gebouwen aan de Kloosterstraat zullen moeten wijken voor sociale woningen. En dat Kids & Co, ’t Verschil, Atelier Matsijs en Herenthout FM op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie.
De gebouwen van de Herenthoutse kinderopvang maken deel uit van het gemeentelijk masterplan. Met dit plan wil men nagaan hoe de gemeentelijke locaties in de toekomst het best worden ingevuld en welke verbouwings- en/of nieuwbouwwerken nodig zijn om aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen. Het masterplan omvat volgende gebouwen: ’t Klooster, de pastorij en de gemeenteschool.

Geen opmerkingen: