maandag 19 april 2010

Nieuwe gemeentegids

Afgelopen weekend viel de Gemeentegids 2010-2011 in onze brievenbus. De gids is een uitgave van Mediabooks nv in samenwerking met de gemeente Herenthout.

Na de eerste uitgave, nu zo’n twee jaar geleden, is er heel wat veranderd op vlak van informatie, administratie en communicatie. Vandaar dat een nieuwe editie zich opdrong. “Met deze nieuwe informatiegids is het duidelijk dat wij als gemeentebestuur: dichter bij de burger willen staan; een betere samenwerking tussen burger, medewerkers en bestuur beogen; de bevolking correcte informatie willen bieden; en op een laagdrempelige manier willen communiceren”, aldus burgemeester Roger Gabriëls in het voorwoord.
In de gids vind je naast enkele nuttige telefoonnummers (huisartsen, apothekers, gemeentelijke diensten, ...) ook een toeristisch luik met enkele markante gebouwen. Ook de verschillende loketten van het zogenaamde Herenthuis worden uitgebreid voorgesteld.

Geen opmerkingen: