maandag 5 april 2010

Sterrentocht voor Ethiopië

In VKL-VLS De Luchtballon werd in maart een week lang gewerkt rond Ethiopië. Eén en ander resulteerde in een prachtige tentoonstelling die druk werd bezocht.

Op woensdag 10 maart organiseerde de school een sterrentocht voor Ethiopië. Zowel leerlingen als leerkrachten verschenen zeer gemotiveerd aan de ‘start.’ ‘s Morgens verzamelden de oudste kleuters en de kinderen van de lagere school op de speelplaats. De directie was ook zeer verheugd met de talrijke opkomst van ouders en grootouders.
Na het zingen van het sterrenlied ging men op stap met ‘Nelson’ en ‘Mandela’. Tijdens de tocht werden diverse items toegelicht: onderwijs, dans, de taal, spelen, ziek zijn , water, … Telkens werd hieraan een doe-activiteit gekoppeld (o.a. stil en ingetogen stappen, rijmliedje, koers met wiel, neem een kind van de kleuterschool of eerste leerjaar op je rug of in je armen, water dragen op het hoofd, popcorn eten met duim en pink, Afrikaans dansen).
Terug op school danste iedereen op z’n Afrikaans en na het zingen van het sterrenlied werd het verzamelde geld in een grote ton geschud. Uiteindelijk werd er 4401 euro rondgehaald. ’s Avonds kende ook de tentoonstelling veel belangstelling. (Bron: Schoolkrantje VKS-VLS De Luchtballon, editie Pasen 2010)

Info & foto’s >>> Sterren voor Ethiopië

Geen opmerkingen: