maandag 17 mei 2010

Vacature jeugdbeambte

De open brief aan het gemeentebestuur waarin leden van de Jeugdraad en de Speelpleinwerking hebben geschreven dat ze een nieuwe jeugdbeambte willen, heeft dan toch vruchten afgeworpen. De gemeente gaat immers tóch op zoek naar een voltijdse administratieve medewerker voor de jeugddienst.

“Werk je graag met kinderen en jongeren? Ben je enthousiast en gemotiveerd om onze steeds groeiende jeugdwerking verder uit te werken? Aarzel dan niet en dien je kandidatuur in voor deze boeiende job”, lezen we in de persmedeling.
De kandidaten dienen wel in aanmerking te komen om als ‘gesubsidieerd contractueel bediende’ aangeworven te kunnen worden. De volledige vacature kun je downloaden op de webstek van de gemeente.
Stuur je kandidatuur en CV naar het college van burgemeester en schepenen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout of via e-post. Je kandidatuur moet uiterlijk 26 mei 2010 toegekomen zijn.
Voor bijkomende inlichtingen kan je in de voormiddag terecht op de personeelsdienst (T 014-50 78 41) of op Herenthout.be.

Geen opmerkingen: