dinsdag 16 oktober 2012

Méér dan een ex-HVP-verhaal

Herenthout beleefde eergisteren zonder twijfel een heel geladen verkiezingsdag. De overwinning van GBL was duidelijk. Wie een monsterscore van 1.295 voorkeurstemmen behaalt, verdient het om burgemeester te zijn. Stijn Raeymaekers gaf hier gisteren het verlies van Eenheid ruiterlijk toe. Vandaag laat plaatselijk CD&V-voorzitter Koen Joos z’n licht schijnen over de verkiezingsuitslag.


Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Elkeen heeft zijn persoonlijke inschatting en de reactie van Eenheid bij monde van Stijn is heel helder. Voor onze partij, CD&V, wil ik als voorzitter toch ook een inschatting en appreciatie maken van de resultaten.

Iedereen die de Herenthoutse politiek van nabij of iets verder af volgt weet dat wij de afgelopen jaren geen gemakkelijk parcours gelopen hebben. Uit de restanten van de verkiezingsnederlaag van HVP in 2006, waarbij van bij de aanvang van de legislatuur vijf zetels veranderden in vier feitelijke zetels, werd een nationale CD&V-partij opgericht. En inderdaad, HVP sloot zich aan binnen CD&V omdat van oudsher de meeste HVP’ers ook CD&V’ers waren.

Ik durf te beweren dat wij hard gewerkt hebben aan een nieuwe lijst, ook met jonge mensen. Daarom ook dat CD&V al snel meer dan een ex-HVP-verhaal is geworden, een open partij anno 2012 met een gezonde mix van jong en oud. Dit laatste was ook terug te vinden op onze lijst.

Wij kozen, en dat blijft tot op vandaag mijn persoonlijke overtuiging, voor een oppositie die uitging van een beoordeling van het beleid zonder persoonlijke aanvallen. Waar wij vonden dat de meerderheid gelijk had steunden wij het beleid, waar nodig stelden wij onze kanttekeningen en inhoudelijke commentaren.

Op 14 oktober behaalden wij inderdaad “slechts” vier zetels. Toch ben ik tevreden met dit resultaat. Ik meen dat ook voor ons de intrede van N-VA een impact had. Ik kan me niet inbeelden dat de nationale tendens, waarbij CD&V veelal verliest aan N-VA, aan Herenthout voorbij getrokken zou zijn. Ook toch niet vergeten dat vanuit HVP tal van de stemmenkanonnen van destijds niet meer op de lijst terug te vinden waren op de CD&V-lijst in 2012. Veel stemmenpotentieel diende bijgevolg vervangen te worden. Ondanks dat behalen we in effectief stemmenaantal na GBL de tweede plaats. Ook onze lijsttrekker, Maurice Helsen, scoorde goed. Als politiek uithangbord van onze partij haalde hij na de monsterscore van Roger de meeste voorkeurstemmen in onze gemeente.

Elke verkiezing heeft haar specifieke kenmerken; waar ik zes jaar geleden hoorde dat de Denktank de verkiezingen had gewonnen voor Eenheid ligt het vandaag toch weer anders. Was het N-VA? Was het Roger? Zaten de stemcomputers er voor iets tussen? Waar is de verloren zetel van de vroegere SP.a naartoe gegaan? Over zes jaar nieuwe kansen voor iedereen. Hopelijk worden de komende zes jaren boeiend, uitdagend, gezond kritisch maar wel met respect voor mekaar en in het belang van de meer dan 8.000 Huirtuiteneiren.

Koen Joos is afscheidnemend voorzitter van CD&V Herenthout.

Geen opmerkingen: