vrijdag 4 januari 2013

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”

Op enkele probleemgemeenten na werden afgelopen woensdag zowat overal in Vlaanderen de nieuwe schepencolleges en gemeente- en OCMW-raden geïnstalleerd. Dat een en ander onder ruime belangstelling zou gebeuren, stond vooraf in de sterren geschreven. Zo ook in Herenthout, waar burgemeester Roger Gabriëls (GBL) de vergadering mocht openen en iedereen het beste wenste voor het nieuwe jaar.

Daarna nam raadslid Ann Willems (GBL) het roer over. Immers: zij zal — onder het goedkeurend oog van de andere raadsleden — de komende zes jaar de gemeenteraad voorzitten.
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” was woensdag zowat de meest gehoorde zinsnede in de gemeentelijke feestzaal. Toch waren er twee verkozenen die hun mandaat wensten door te geven aan een collega uit hun partij. Sooi Witvrouwen (GBL) stond zijn zetel in het schepencollege al eerder af aan kleindochter Tine Witvrouwen. Doordat familieleden niet samen mogen zetelen, gaat de vrijgekomen plaats nu naar Leo Van Herck. Oud-burgemeester Tuur Baeten (CD&V) neemt zijn mandaat (opnieuw) niet op en schuift de verantwoordelijkheid door aan Lies Daneels.
Opschudding ook toen bleek dat N-VA geen kandidatuur voor de OCMW-raad had ingediend. Hierdoor valt de 19-jarige Valerie Verlinden uit de boot. Haar plaats wordt ingenomen door iemand van Eenheid.
OCMW-voorzitter Josée Poelmans(CD&V) zal vervangen worden door Wim Van Thielen. “Poelmans zal als OCMW-voorzitter wel worden toegevoegd aan de gemeenteraad. Haar rol is dan raadgevend. Willems en Van Thielen zijn stemgerechtigde raadsleden”, aldus kersvers schepen van communicatie Herman Dom. Meer gedetailleerde info over de nieuwe rol van de OCMW-voorzitter vind je hier.
Nadat alle raden waren ingevuld en de bijhorende processen–verbaal ondertekend, sloot
Ann Willems de installatievergadering af met de hoop dat de volgende zittingen van de gemeenteraad op evenveel belangstelling mogen rekenen.
Achteraf werden alle aanwezigen getrakteerd op een drankje en kon nog even gezellig nagekaart worden. Even maar, want straks begint het werk pas écht. Met de herenigde bestuursploeg GBL-CD&V aan het commando en Eenheid, S.A.M.E.N. en N-VA broederlijk op de oppositiebank. Spannend!


De gemeenteraad met (v.l.n.r.): Leo Van Herck, Jan Van Dyck, Herman Dom, Gert Van Dyck, Patrick Heremans, Roger Gabriëls, Maurice Helsen, Johan Van Herck, Hugo Cambré, Eddy Horemans, Stijn Raeymaekers, Wim Van Thielen, Annick Van Leemput (secretaris) en Ben Verhaegen. Zittend (v.l.n.r.): Christine Peeters, Machteld Ledegen, Tine Witvrouwen, Ann Willems (voorzitter), Josée Poelmans, Lies Daneels en Ingrid Verheyen.


Het schepencollege met (v.l.n.r.): Tine Witvrouwen, Herman Dom, Roger Gabriëls, Patrick Heremans, Maurice Helsen en Josée Poelmans, geflankeerd door Ann Willems en Annick Van Leemput.

Geen opmerkingen: