dinsdag 19 februari 2013

Uit de gemeenteraad

Het gewijzigde gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepalen dat alle reglementen die door de gemeenteraad worden goedgekeurd, voortaan bekend moeten gemaakt worden via de gemeentelijke website en niet langer door aanplakking. Een vragenhalfuurtje voor het publiek tijdens diezelfde gemeenteraad komt er dan weer niet.

De eerste vergadering van de nieuwe legislatuur was er trouwens eentje die kon tellen: de zitting duurde zomaar eventjes tot 1.45u ’s nachts. Oppositieleden Stijn Raeymaekers (Eenheid) en Ben Verhaegen (N-VA) zagen er de grap wel van in en vroegen zich af hoe het nu met het zitgeld zat. De heren merkten op dat er eigenlijk op twee dagen werd vergaderd. “We betalen per begonnen raad en niet per dag”, counterde voorzitter An Willems (GBL) gevat.
De partijen van de twee grapjassen hekelden en passant dat de meerderheid een gemeenteraadslid als voorzitter van de raad aanduidde. Volgens de partijen kost die benoeming de gemeente de volgende legislatuur 7.300 euro extra. Maar ook nu had Willems een antwoord klaar. “GBL oordeelde dat wanneer niet onze burgemeester de raad voorzit, dit de objectiviteit van de zittingen ten goede komt”, klonk het.
Het weerhouden van een vragenhalfuurtje voor het publiek deed Stijn Raeymaekers de wenkbrauwen fronsen. Immers: hij herinnerde zich dat CD&V tijdens de vorige legislatuur voorstander was. “Vijf jaar later zijn we van idee veranderd”, reageerde schepen Maurice Helsen (CD&V). “Alle schepenen en raadsleden staan genoeg tussen de mensen om daar de signalen op te vangen. Inwoners die iets op de raad willen brengen, kunnen dat via iemand uit de meerderheid of de oppositie.”

Extra bladwijzer >>> De meest recente reglementen die door de gemeenteraad worden goedgekeurd, kan je voortaan raadplegen via Bestuur/Gemeentebestuur/Reglementen.

Geen opmerkingen: