vrijdag 1 maart 2013

Auteur ziet af van nominatie Cultuurprijs

Jeugdschrijver Luc Van Tolhuyzen ziet af van zijn nominatie voor de Cultuurprijs 2012. Hij vindt dat er geen enkele reden is om hem de prijs toe te kennen. “Mijn laatste boek dateert al van 2003 en sindsdien heb ik, op een paar Vlaamse Filmpjes na, niets meer gepresteerd. Er valt dus niets te vieren of te bekronen”, laat hij weten.

Van Tolhuyzen had twee nominaties op zak. “Ik voel me vereerd, maar vooral ook gegeneerd”, zegt de mindervalide schrijver nu. “Waarschijnlijk zijn de mensen van KVLV en Ziekenzorg op het idee gekomen om mij voor te dragen na de berichten in de plaatselijke pers over mijn nominaties voor de manuscriptenwedstrijd ‘De Zoute Zoen’, zowel voor de publieksprijs als voor de hoofdprijs.”
Jammer genoeg heeft dit allemaal tot niets geleid, want ondertussen weten we dat Van Tolhuyzen de prijs niet gewonnen heeft. “Toen ik bericht kreeg dat mijn inzending ‘De overtocht’ genomineerd was voor ‘De Zoute Zoen’, deed me dat veel plezier. En dan niet zozeer omdat het een belangrijke prijs is, maar vooral omdat ik dacht dat mijn manuscript dan zeker zou uitgegeven worden. Vroeger was dat ook het geval. De prijs heb ik nooit gewonnen, maar mijn inzendingen werden wel altijd gepubliceerd.”
Deze keer liep een en ander jammer genoeg anders. De Herenthoutse schrijver werd in een mail van uitgeverij Davidsfonds kort en bondig duidelijk gemaakt dat hij een andere uitgever mocht zoeken voor ‘De overtocht’. “Je kan je wel indenken dat ik erg ontgoocheld was. Tenslotte waren er 80 inzendingen en vond de jury mij blijkbaar bij de vijf beste.”
Als reden voor het niet uitgeven van het boek, werd o. a. opgegeven dat het moeilijke tijden zijn in het boekenvak. “Jaarlijks worden bijvoorbeeld nog slechts dertig jeugdboeken bij Davidsfonds uitgegeven, terwijl er dat vroeger vijftig waren”, weet Van Tolhuyzen. “Met andere woorden: het komt door de crisis ...”
Van Tolhuyzen vindt dat er niets te vieren of te bekronen valt. “Het zou niet eerlijk zijn tegenover andere mensen en verenigingen, die daadwerkelijk bijgedragen hebben aan het culturele leven in onze gemeente, om deze kandidatuur te aanvaarden.”
‘De overtocht’ ligt ondertussen bij een andere uitgever en het is nu afwachten of die het manuscript goed genoeg vindt voor publicatie. “Als dat het geval is, zal ik in de toekomst heel graag een nominatie voor de Herenthoutse Cultuurprijs aanvaarden”, besluit Van Tolhuyzen.
Cultuurbeleidscoördinator Stijn Schroven looft de oprechtheid van Van Tolhuyzen. “Ik vind het jammer, maar begrijp dat hij de nominatie naast zich wil neerleggen”, reageert hij. “Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw afspreken ...”
KVLV en Ziekenzorg worden op de hoogte gebracht van de beslissing van hun kandidaat. Ook de leden van de algemene vergadering van de Cultuurraad worden verwittigd. Er blijven nu nog vijf kandidaten over voor de Cultuurprijs 2012: Louis Lens, Paula Willems, Imitato, Clamotte Rock en de Herenthoutse stoeter. De laureaat wordt gekozen tijdens een grootse gala-avond op zaterdag 16 maart. Die avond reikt de Jeugdraad ook de Jeugdduim 2012 uit.

Geen opmerkingen: