woensdag 27 maart 2013

Verplaatsingskosten

Niet alleen het herschrijven van de verkavelingsvergunning voor de Dekbunders en de goedkeuring van het wegtracé van de superverkaveling Heuvelstraat-Schransstraat-Uilenberg zorgde afgelopen maandag voor verhitte discussies tijdens de gemeenteraad. Ook het ontwerp van een reglement dat de verplaatsingskosten voor leden van het College van burgemeester en schepenen moet beperken, deed de gemoederen hoog oplopen.

Het was Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) die maandagavond de kat de bel aanbond. Onderzoek naar de verplaatsingskosten van de gemeentemandatarissen had een aantal ernstige onregelmatigheden aan het licht gebracht. Aangezien de gemeente niet beschikt over een onkostenreglement voor burgemeester en schepenen, geldt voor hen dezelfde regel als voor de raadsleden en zijn hun kosten bijgevolg beperkt tot 100 euro per jaar. Van Dyck rekende echter voor dat burgemeester Roger Gabriëls (GBL) de laatste 5 jaar circa 3.200 euro teveel ontving.
“In de staten die ingediend werden bij de rekendienst wordt telkens vermeld dat de betrokken verplaatsingen in opdracht van het schepencollege gebeurden. Beide oud-schepenen van Eenheid (Hugo Cambré en Stijn Raeymaekers, eVER) beweren dat hiervan nooit sprake is geweest in de vorige bestuursperiode. Ik heb trouwens evenmin opdrachten teruggevonden in de verslagen van het schepencollege. Het lijkt er dus op dat de burgemeester en een oud-schepen solo slim speelden”, aldus Van Dyck.
Erger echter vond Van Dyck het feit dat zowel burgemeester Gabriëls als de vroegere schepen van openbare werken, Sooi Witvrouwen (GBL) zich verplaatsingskosten lieten uitbetalen door de gemeente, bovenop die van een externe organisatie. De burgemeester riep een vergissing in en zei ondertussen een terugbetaling van 144 euro geregeld te hebben. Op de zitting bleek echter dat hij nog andere “vergissingen” had gemaakt. Ook hiervoor eist S.A.M.E.N. een terugvordering.
Tijdens de pittige discussie die daarop volgde en waarbij Gabriëls de woorden “zware beschuldigingen” in de mond nam, kwam aan het licht dat deze praktijk al meer dan zes jaar bestaat. “Waarschijnlijk zal er nog meer boven water komen”, opperde Van Dyck. De burgemeester was zich van geen kwaad bewust en zei dat het om een gewoonte uit het verleden ging. Een opportuniteit, zeg maar.
Tot slot klaagde Van Dyck aan dat Gabriëls zich laat vergoeden voor verplaatsingen naar vergaderingen binnen zijn ambtsgebied of vergaderingen waarvoor hij soms royale presentiegelden ontvangt zonder dat specifiek verplaatsingskosten worden vermeld. “Ik meen dat in die gevallen uw wedde en het eventuele presentiegeld kan volstaan om verplaatsing te dekken”, zei Van Dyck, die zich heeft voorgenomen deze zaak tot op de bodem uit te spitten.
Uit het onderzoek bleek trouwens dat de drie schepenen van Eenheid tijdens de vorige legislatuur geen enkele cent verplaatsingskosten hebben teruggevraagd. “Een kwestie van deontologie”, klonk het in koor. Burgemeester Gabriëls probeerde Stijn Raeymaekers nog de zwarte piet door te spelen, door te stellen dat hij zijn werk als schepen van financiën niet goed had uitgeoefend. “Dat is erover!”, aldus een gedegouteerde Raemaekers.
Schepen Patrick Heremans (GBL) trachtte op zijn beurt de meubelen te redden en merkte op dat de twee andere leden van zijn partij die in het onderzoek werden vernoemd, niets ten laste kan gelegd worden, omdat ze netjes onder de 100 euro waren gebleven. Waarmee hij eigenlijk toegaf dat het potje toch wel een beetje stinkt. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

Geen opmerkingen: