dinsdag 23 april 2013

Comedy Capers tijdens gemeenteraad

Geen gemeenteraad voor ons gisteren. Wij hadden in de Antwerpse Roma immers een afspraak met de grootste wielrenner aller tijden: Eddy Merckx. Uiteindelijk bleken wij niet de enigen te zijn die de gemeenteraad op hun buik konden schrijven: het feestje werd namelijk geannuleerd, nadat ex-schepen en huidig oppositieraadslid Stijn Raeymaekers (Eenheid) de geldigheid van de agenda had betwist. Het talrijk opgekomen publiek kon al om 21 uur naar huis. Pure Comedy Capers!

Nadat Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) vorige maand uitpakte met zijn onderzoek naar onterecht uitbetaalde verplaatsingskosten, was het deze keer dus Stijn Raeymaekers die een bom onder de gemeenteraad legde. Het Eenheid-kopstuk had opgemerkt dat tijdens het schepencollege van 8 april, waarop de dagorde van de gemeenteraad van gisteren werd vastgelegd, enkel de burgemeester en twee van zijn schepenen aanwezig waren. Te weinig om rechtsgeldig te kunnen vergaderen: op een wettig college moet immers de helft plus één aanwezig zijn. “Bijgevolg kunnen wij vandaag niet vergaderen over de agenda omdat die er in feite niet is. Meer nog: alle beslissingen die het bewuste college nam, zijn niet wettelijk”, opperde Raeymaekers.
Er werden op 8 april inderdaad nogal wat beslissingen genomen. 50 in totaal, gaande van de aanstelling van enkele kleuteronderwijzeressen en de aankoop van bureaumeubilair ter waarde van 5.000 euro, over de aanleg van een basketbalpleintje, het toekennen van bouwvergunningen en beslissingen aangaande de bestemming van de oude pastorij. “Voor een schepencollege dat de burger 17.000 euro per maand kost, vind ik dit een blunder van het allerhoogste niveau!”, merkte Raeymaekers terecht op.
Terug naar af dus. De raad werd voor een half uur geschorst en het schepencollege ging in conclaaf. Na contact te hebben gehad met een deskundige — zou het om dezelfde persoon zijn die vorige maand ook al in opspraak kwam omdat hij telefonist speelt in het gemeentehuis (?) — dacht voorzitter Ann Willems (GBL) de oplossing te hebben gevonden. “Ik roep deze raad ten persoonlijke titel samen en vraag om punt per punt te stemmen. Zo kunnen we alsnog vergaderen”, zei Willems. Het schepencollege zou dan na de gemeenteraad nog vergaderen om de andere dossiers recht te trekken.
Maar tijdens de behandeling van het eerste agendapunt, de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad, liep een en ander al meteen goed fout. De discussie rond de rechtsgeldigheid deed de gemoederen opnieuw oplaaien, waarop Raeymaekers voorstelde de vergadering op te schorten. “Wij zijn bereid om onze presentiegelden af te staan. Hou vanavond een nieuw schepencollege en roep de raad over twee weken weer samen. Ik verwacht wel dat de voorzitter, die 400 euro krijgt voor deze raad, ook afstand doet en dat de schepenen, die verantwoordelijk zijn voor deze knoeiboel, een navenante inspanning leveren.”
De twee andere oppositiepartijen, N-VA en S.A.M.E.N., steunden het voorstel van Eenheid en waren bereid eveneens afstand te doen van hun zitpenning. Na kort overleg stemden uiteindelijk ook burgemeester Roger Gabriëls (GBL) en zijn schepenen in met het voorstel van Raeymaekers. De voorzitter schorste de raad en het schepencollege kon zijn huiswerk overdoen.
Vanmorgen pakte het bestuur uit met volgend communiqué: “Aangezien de oppositie voorbehoud maakte bij de rechtsgeldigheid van de gemeenteraadszitting van 22 april, hebben de meerderheidspartijen GBL en CD&V geen enkel risico willen nemen. Om te vermijden dat de Herenthoutse burgers onnodig in ellenlange procedures zouden terechtkomen, heeft de meerderheid besloten deze vergadering te verschuiven naar maandag 6 mei. Bovendien kiezen de gemeenteraadsleden van de meerderheid ervoor hun zitpenning af te staan zodat de gemeente Herenthout hierdoor geen enkel financieel verlies lijdt. GBL en CD&V betreuren deze overbodige hindernissen waarvan de burger zeker niet beter wordt.”
Dat Herenthout een moeilijke zes jaar tegemoet zou gaan, was enigszins te verwachten. Maar dit is du jamais vu ... Ach: de Herenthoutse Speelpleinwerking is naar verluidt op zoek naar animatoren. Misschien moeten ze maar rekruteren in het schepencollege en bij uitbreiding de gemeenteraad. Succes gegarandeerd!

Geen opmerkingen: