donderdag 9 mei 2013

Regenboogbeleid

De N-VA fractie diende op de gemeenteraad van 6 mei een voorstel in naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei. “De praktijk leert ons dat er op gebied van gelijke rechten en kansen voor holebi’s en hetero’s nog heel wat werk aan de winkel is”, probeerde Ben Verhaegen (N-VA) de raad te overtuigen.

Verhaegen weet waarover hij praat. “Onze eigen partijafdeling was in het verleden getuige van fysieke agressie tegen holebi’s. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden mijn affiches beklad met homofobe slogans”, zei hij.
Het voorstel van N-VA bestond uit enkele zeer simpele, maar zichtbare krachtlijnen: de vermelding van meldpunten in de gemeentelijke informatiekanalen, zichtbare lectuur voor holebi’s in de gemeentelijke bibliotheek, informatie over het homohuwelijk en adoptie voor holebi’s op de gemeentelijke website en het uithangen van de regenboogvlag op 17 mei. “Stuk voor stuk eenvoudig uit te voeren maatregelen, met nul of geen kosten”, rekende Ben Verhaegen voor.
Iedereen van de oppositie ging mee in het zogenaamde Regenboogbeleid dat N-VA voorstelde. Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) stelde zich alleen de vraag of het uithangen van de regenboogvlag wel echt nodig is. Het voorstel werd uiteindelijk afgeblokt door de meerderheidspartijen GBL en CD&V, die binnen anderhalve maand zelf met een globaal minderhedenplan willen uitpakken.
“Niet alleen holebi’s hebben te lijden onder uitsluiting en discriminatie”, verdedigt Maurice Helsen (CD&V) het standpunt van het bestuur. “Daarom voorzien we in het beleidsplan 2013-2018 onder sociaal beleid en gelijke kansenbeleid een beleidsprioriteit ter bescherming van minderheden in de ruimere betekenis van het woord. Van ons wordt immers een beleid verwacht dat alle minderheden bescherming biedt ongeacht gender, sociale achtergrond, huidskleur, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, etniciteit, ...”
Van Dyck en Verhaegen zien het anders. Zij hekelen het feit dat de meerderheid alle minderheden op een hoopje wil gooien en vrezen dat de aandacht voor holebi’s volledig zal verdrinken in zo’n algemeen plan. “Bovendien mist men hier een unieke kans om bij de internationale aandachtsdag voor het thema ook het engagement van de gemeente in de verf te zetten”, aldus een gedreven Verhaegen. Volgens het N-VA-kopstuk is het ook helemaal niet duidelijk wat het minderhedenplan van de meerderheid dan wel mag inhouden.
Helsen vraagt nog wat geduld. “Aan deze beleidsprioriteit zullen in het kader van de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) de nodige actiepunten en acties gekoppeld worden”, belooft hij. “Indien nodig zullen deze acties in gemeenteraadsbeslissingen omgezet worden.”
Verhaegen gaat liever voor de complottheorie. “Eigenlijk wordt hier een robbertje meerderheid-oppositie uitgevochten, ten koste van een minderheidsgroep die alle steun kan gebruiken. En dat kunnen wij enkel betreuren.”

Geen opmerkingen: