zondag 30 juni 2013

Provincie Antwerpen ondersteunt VOC

De provincie Antwerpen telt twee van de tien Vlaamse erkende vogelopvangcentra (VOC’s), namelijk het VOC Brasschaat-Kapellen en het VOC Herenthout. Beiden staan voor een doorstart en krijgen een provinciale steun van 15.000 euro.

Het VOC Brasschaat-Kapellen heeft sinds kort een nieuw onderkomen gevonden op de site van de Zorgboerderij Meander in Kapellen en gaat voortaan verder onder de naam VOC Brasschaat-Kapellen. Het VOC Herenthout kocht begin dit jaar een nieuw en ruim perceel - het terrein en de kantine van voetbalclub FC Diamantschijf - en hoopt na de renovatiewerken eind van het jaar te kunnen verhuizen.
Maar verhuizen kost geld, veel geld. Daarom reageerde de provincie Antwerpen positief op de gezamenlijke oproep van de twee VOC’s om ondersteuning en gaf 15.000 euro aan elk VOC. De overhandiging van het geld gebeurde door Rik Röttger (Sp.a), gedeputeerde bevoegd voor leefmilieu.
De plechtige overhandiging van de cheque werd gevolgd door loslaten van twee gerevalideerde buizerds. Daarna volgde nog een rondleiding op de site van VOC Brasschaat-Kapellen. Daar zal het geld gebruikt worden voor onder meer het verzekeren van een permanentiedienst van 24 uur per dag en 7 dagen per week, zodat zieke en/of gekwetste dieren continue kunnen opgehaald worden. Een kleiner bedrag gaat naar het opstellen van informatiepakket bedoelt voor leerlingen van scholen die er geregeld op bezoek komen.
De Antwerpse VOC’s vingen vorig jaar samen 28.000 dieren op. In Brasschaat-Kapellen en Herenthout samen werden 5.000 dieren binnenbracht. (Bron: De Polder)

Geen opmerkingen: