dinsdag 23 juli 2013

21 julitoespraak van onze burgemeester

Beste Herenthoutenaren,
Dames en Heren,
Beste vrienden,

Eerst en vooral wil ik jullie uit mijn persoonlijke naam en uit naam van het lokale bestuur allemaal van harte welkom heten op deze feestelijke viering van onze nationale feestdag, een feestdag die vandaag extra in de verf gezet wordt door de eedaflegging van onze 7de koning van België, Koning Filip I die koning Albert II opvolgt.

Op deze nationale feestdag brengen we traditiegetrouw hulde aan het Belgisch vorstenhuis, aan ons land en aan de democratische waarden die vervat zijn in de Belgische grondwet. Het is vandaag onze taak om zeker ook hulde te brengen aan koning Albert II die vandaag troonsafstand doet. Hij is een opmerkelijke koning geweest die gedurende zijn ambtstermijn 20 jaar lang zijn rol perfect vervuld heeft. Door zijn grote kwaliteiten voelde hij steeds de bekommernissen, de behoeften en de verwachtingen van de Belgen goed aan.

Koning Albert II legde op 9 augustus 1993 de eed af. 75% Van de Belgische bevolking vindt Albert II een goede koning. Bij het aantreden van Koning Albert II was er nochtans veel kritiek op hem terwijl er toen veel lof was voor zijn voorganger koning Boudewijn. Dat is voor de nieuwe koning niet anders. Nieuwkomers moeten zich altijd eerst bewijzen en zich in de gunst van de bevolking werken. Wij zijn er echter van overtuigd dat dit met onze nieuwe koning niet anders zal zijn.

Beste aanwezigen,

Wanneer iemand van werk verandert is er een aanpassing nodig, wanneer iemand van ploeg verwisselt, vergt dit een aanpassing, wanneer een prins koning wordt verdient hij het nodige respect en moet hij een kans krijgen om zich te ontplooien. Volgens deskundigen is Koning Filip I zeer goed voorbereid. Hij heeft veel ervaring opgedaan, onder meer door talrijke Belgische economische missies in het buitenland te leiden. Hij heeft onophoudelijk onze bedrijven, onze economische belangen en onze troeven in heel de wereld gepromoot. Nu we een nieuwe koning hebben, zien we de toekomst sereen, vol vertrouwen en optimistisch tegemoet. Maar er wachten Koning Filip nog veeleisende taken.

Dit is het begin van een nieuwe periode. Wanneer ik hier vorig jaar zei dat ons land nood had aan een nieuwe structuur, aan een nieuwe en duidelijke taakverdeling dan denk ik dat onze regering in dit kader al deftig werk verricht heeft met de zesde staatshervorming. Dit institutioneel akkoord biedt een oplossing voor BHV maar ook voor de responsabilisering en een grotere autonomie en meer bevoegdheden voor de regio’s en gewesten. Het zwaartepunt wordt wel verlegd naar de deelstaten. Wij leven immers meer en meer in een omgeving waarbij de landsgrenzen van minder en minder belang worden. Denken we maar aan de problemen die opduiken in verband met veiligheid en milieu om nog maar te zwijgen over de economische vraagstukken die dienen opgelost te worden. Ieder die hier vijf seconden bij stilstaat, zal beseffen dat dit mondiale problemen geworden zijn die niet langer binnen de grenzen van een land of een regio kunnen worden opgelost. In die veranderende context is het ook logisch dat de rol van het koningshuis zich aanpast. De koning zal in de toekomst meer en meer een symboolwaarde hebben in ons land, een symbool dat voor eenheid zorgt in een klein land dat groot is in heel wat takken van onze maatschappij. Ook in het buitenland en heel in het bijzonder in de handelsmissies merken we om de haverklap dat de koning of de andere leden van het koningshuis heel wat gewicht in de schaal kunnen werpen. Ten goede van de betrekkingen die er tussen België en diverse buitenlandse staten bestaan. Vanuit Herenthout wensen we op deze 21 juli onze nieuwe koning Filip I dan ook het allerbeste en hopen wij samen met hem dat hij mee zal zorgen voor een moderne en geüpdatete vertaling van ons koningshuis in de 21ste eeuw.

Op nationaal vlak zal de 6de staatshervorming ongetwijfeld bijdragen tot betere evenwichten binnen ons land, evenwichten die nodig zijn om op een moderne en aangepaste manier te kunnen besturen. De meeste partijen zijn het hier ook over eens, zij die de voordelen niet zien, moeten misschien eerst in eigen boezem kijken en de problemen daar oplossen.

Beste vrienden,

Tot slot wil ik in naam van het lokale bestuur de culturele raad van harte danken voor de organisatie van deze avond, de Koninklijke fanfare Sint Pieter en de groep The Redheds voor de muzikale noot en ook alle medewerkers achter de schermen.

Geachte aanwezigen,

Laat ons hopen dat we op de goede weg zijn en ik blijf het herhalen laat ons samen werken aan een open en verdraagzaam Vlaanderen, aan een solidair België en een steeds hechter Europa en dan zal ook Herenthout er wel bij varen. Laat dit de betekenis zijn van deze nationale feestdag.

Leve de Koning, leve België, leve Vlaanderen, leve Herenthout

Geniet van deze avond en beleef het als een historisch moment, waarbij een actieve Belgische koning voor het eerst in de geschiedenis kiest om afstand te nemen van de troon en de fakkel door te geven aan zijn opvolger. Een uniek moment waarvan u allen getuigen hebt kunnen zijn. Geniet ervan!

Bedankt voor uw aandacht!

Geen opmerkingen: