zaterdag 21 februari 2015

Rookverbod voor niet-rokers

Huisarts Gustaaf Van Dyck doet een opmerkelijk voorstel om tabak te bannen. “Verbied niet-rokers om er mee te beginnen”, stelt hij voor. Om zijn doel te bereiken, heeft de 71-jarige arts heeft een wetsvoorstel rond rokerspasjes uitgewerkt.

Alle Vlaamse partijvoorzitters hebben ondertussen een brief van dokter Van Dyck in de bus gekregen. De 71-jarige en nog steeds actieve huisarts is al meer dan dertig jaar bezig met het thema. “Ik heb er al lezingen over gegeven en artikels over geschreven. Elk jaar zie ik hoe patiënten van mij creperen aan de gevolgen van roken. Rokers leven gemiddeld tien jaar minder lang. Ik word daar kwaad van. Ik voel mezelf verplicht om mijn nek uit te steken”, zegt hij in de kranten van Mediahuis.
Van Dycks voorstel is om roken te verbieden en de huidige tabaksgebruikers een licentie te geven op medische gronden. “Daarmee mogen ze blijven roken zolang ze dit zelf willen. Als gebruiker van tabak worden ze zo erkend als verslaafden. Concreet zouden er dan rokerspasjes in omloop komen. Ze geven recht op de aankoop, bezit en gebruik van tabak zoals dit vandaag het geval is.”
Eigenlijk komt er dus enkel voor de huidige niet-rokers een verbod. “Alle mensen die na een bepaalde datum geen pasje hebben aangevraagd, kunnen geen tabaksproducten meer aankopen. Voor hen is roken dan illegaal. De wet overtreden betekent een boete. Jaar na jaar zal het aantal rokers dan afnemen en binnen vijftig jaar is de sigaret dan zo goed als weg. De sigaret is bijzonder verslavend. Het komt er dus op aan om er niet mee te beginnen”, stelt Van Dyck.
De reacties uit de politieke wereld op Van Dycks plan blijven vooralsnog uit. “Ze proberen me af te wimpelen. Daarom breng ik mijn plan nu in de openbaarheid. Ik wil dat hier iets rond beweegt, al is dat het laatste wat ik doe!”, aldus nog Van Dyck, die broedt op een Engelse en Franse versie van zijn voorstel ...


“Ik ben dokter geworden om iets voor de mensen te doen. Daar ben ik nu mee bezig.” (Foto: Joren De Weerdt)

Lees het hele verhaal dit weekend in Gazet van Antwerpen of Het Nieuwsblad Kempen.

Geen opmerkingen: