maandag 13 juli 2015

11 julitoespraak

CD&V-voorzitter Wouter Beke pleitte op de Vlaamse feestdag voor meer Europese Unie. Schepen van cultuur Patrick Heremans (GBL) sprong tijdens zijn 11 julitoespraak mee op de kar. “Vanuit ons bescheiden maar bruisende Herenthout zou ik een oproep willen doen aan onze Vlaamse ministers en hen te vragen het bijna dagelijks gekibbel te stoppen en er samen voor te zorgen dat Vlaanderen nog meer dan vandaag een duidelijke plaats krijgt op die kaart van Europa”, zei Heremans.


Geachte dames en heren

In naam van het gemeentebestuur van Herenthout heet ik jullie van harte welkom op deze 11 juliviering.

Ik duik met jullie even de geschiedenis in. Op 11 juli 1302, 713 jaar geleden, vond de Guldensporenslag plaats. De slimme Vlaamse ambachtslieden die niet de minste militaire ervaring hadden, lokten de Franse ridders te paard mee naar moerassig gebied, de Groeningekouter in de buurt van Kortrijk.

Tegen alle verwachtingen in halen de Vlamingen het na een strijd van amper drie uur. In feite ging het hier om een strijd tussen de rijke kooplieden die de macht in handen hadden aan de ene kant en de moedige, armere Vlaamse ambachtslieden aan de andere kant. Eigenlijk was het een strijd om meer inspraak te krijgen in het maatschappelijk stelsel van die tijd.
Dat moment, meer dan 700 jaar geleden, is nadien symbool geworden van de Vlaamse strijd.

Waar staat Vlaanderen vandaag?
Als deelstaat binnen een federaal België heeft het na de laatste staatshervorming ruime bevoegdheden. Waar het in mijn ogen echt om gaat, is de status die Vlaanderen zal innemen in het Europa van morgen, Europa als moederschip van alle Europese staten, klein en groot. Met de aanwezige kennis en kunde moeten wij vanuit Vlaanderen in staat zijn daarin een vooraanstaande rol op te eisen. Wij hebben in Vlaanderen heel wat knowhow opgebouwd waarmee we Europa heel veel diensten kunnen bewijzen. Het is die kaart die Vlaanderen meer en meer zal moeten trekken.

Daarom zou ik vanuit ons bescheiden maar bruisende Herenthout een oproep willen doen aan onze Vlaamse ministers en hen te vragen het bijna dagelijks gekibbel te stoppen en er samen voor te zorgen dat Vlaanderen nog meer dan vandaag een duidelijke plaats krijgt op die kaart van Europa.

En aan positieve uitdagingen vandaag de dag geen gebrek. In deze wereld van Grexits, van terreur en van economische stagnatie liggen ze voor het grijpen.

Denken we inderdaad maar aan het opkrikken van onze economie om op die manier de koopkracht van de mensen te verhogen en nieuwe banen te creëren. Een economisch gunstige conjunctuur is immers de voorwaarde voor heel wat andere dingen. Sinds 2008 staan de lonen op hetzelfde niveau en zijn er enkel gesubsidieerde jobs bijgekomen. Vlaanderen zou een klimaat moeten creëren waardoor er ook niet-gesubsidieerde jobs bijkomen.

Wij leven in een wereld van terreur waar het ook aan Vlaanderen is om er samen met alle andere partners voor te zorgen dat extremisme geen voeding krijgt, dat alle vormen van extremen en fundamentalisme in de kiem worden gesmoord.

Onze Vlaamse voorouders hebben meer dan 700 jaar geleden een zeer moedige strijd gestreden, maar wees ervan overtuigd, ook vandaag moet er heel veel moed zijn om de talloze uitdagingen aan te gaan en zo de wereld vanuit Vlaanderen een beetje beter te maken. Maar we geloven erin, we geloven in de capaciteiten die wij, Vlamingen, hebben om dit tot een goed eind te brengen.

Beste aanwezigen, op deze manier zal 11 juli altijd zijn symbolische waarde blijven hebben. En dat er bij al die ernst ook tijd moet zijn om te feesten, bewijst deze Vlaamse feestdag. Ik wens jullie tot slot dan ook een heerlijk ontspannende avond in het gezelschap van Pasta.

Ik dank u voor uw aandacht.

Patrick Heremans
Schepen van cultuur

Geen opmerkingen: