zondag 26 juli 2015

Insectenhotel

De MINA-raad bouwde tijdens de Roefeldag samen met een tiental kinderen een groot insectenhotel. Met het hotel wil de MINA-raad insecten aantrekken en laten overwinteren. Door verschillende materialen te gebruiken, kunnen er verschillende insecten logeren.

Het resultaat is te bewonderen aan het bufferbekken langs de Itegemse Steenweg. Dit werd ingezaaid met een landbouwmengsel van groenbemesters, kolen, granen en zonnebloemen en aangevuld met kruiden die nectar en stuifmeel bevatten voor bijen. Het fauna-akkertje is dan ook de ideale plaats voor het insectenhotel.

Geen opmerkingen: