vrijdag 25 december 2015

Veilig vuurwerk

Elk jaar wordt er van oud naar nieuw vuurwerk afgestoken. Het bestuur laat weten dat hiervoor geen voorafgaandelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist is, zolang het afschieten van vuurwerk gebeurt tussen 23.45 en 00.45 uur en dit volgens artikel 100 van de politiecodex.

Deze uitzondering geldt niet voor het afschieten van vuurwerk in een straal van 500 meter van Seveso-inrichtingen. Hier is altijd een toelating van de burgemeester vereist.
Het is VERBODEN om zowel op het openbaar domein als binnen private domeinen op het grondgebied van onze gemeente Thaise lampionnen of wensballonnen op te laten.
Op andere dagen en tijdstippen is het verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten af te steken of voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen te laten ontploffen zonder voorafgaandelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Meer info vind je in de folder “Het is mooi, maar gevaarlijk” van FOD Economie die de aandacht wil vestigen op de gevaren en het juist gebruik van feestvuurwerk.

Geen opmerkingen: