donderdag 25 februari 2016

Winkelplan

De gemeentebesturen van Herenthout, Herentals en Grobbendonk hebben samen een strategisch plan uitgewerkt voor de detailhandel. De speerpunten van het plan werden woensdag toegelicht in de Raadzaal van het Grobbendonkse gemeentehuis.

De drie pioniersgemeenten besloten twee jaar geleden als eerste cluster om hun detailhandel aan te pakken. Ze deden daarvoor beroep op coaching van de provincie Antwerpen. Het intensieve traject werpt haar vruchten af. Er werd een stevig uitgewerkt Strategisch Commercieel Plan uitgewerkt met intergemeentelijke afspraken. Er werd niet gewacht om te starten met de uitvoering daarvan en de eerste resultaten te boeken.
Op woensdag 24 februari presenteerden gedeputeerde Ludwig Caluwé en de bevoegde schepenen Jan Michielsen (Herentals), Maurice Helsen (Herenthout) en Maarten Wouters (Grobbendonk) het resultaat van hun samenwerking, de huidige stand van zaken én concrete toekomstplannen om zowel op economisch als ruimtelijk vlak hun detailhandel te versterken. Provinciaal detailhandelscoach Ben Op de Beeck was aanwezig als expert in de materie.

VESTIGINGSPREMIE
Het ­be­stuur van He­r­enthout wil met klei­ne maat­re­ge­len de Markt ver­fraai­en. De gemeenteraad keurde daartoe op 22 februari een vestigingspremie van 5.000 euro goed voor zelfstandigen die onder bepaalde voorwaarden een leegstaand winkelpand innemen binnen het kernwinkelgebied.
Schepen Maurice Helsen (CD&V): “Het gaat om winkelpanden die een jaar of langer leegstaan. De maatregel kadert in het ‘strategisch commercieel plan’ van onze gemeente. Deze nieuwe premie is een belangrijke hefboom om de leegstand binnen onze handelskern zoveel mogelijk in te perken.”

Geen opmerkingen: