vrijdag 23 december 2016

“Opletten voor asbestvervuiling”

Ondertussen werd aan de Itegemse Steenweg gestart met de afbraak en sanering van de site Serneels. Bedoeling is om het oude bedrijventerrein nieuw leven in te blazen.

De firma Serneels produceerde en verkocht jarenlang bouwmaterialen. In 2014 kocht het gemeentebestuur van Herenthout het domein met de bedoeling er op termijn een nieuwe hal voor de gemeentediensten neer te poten. “De afbraak die nu start, moet met de nodige omzichtigheid gebeuren door de aanwezigheid van asbest in de oude bouwmaterialen”, zegt burgemeester Roger Gabriëls (GBL) in de kranten van MediaHuis. “De afbraak gebeurt daarom op sommige plekken plaat per plaat en onder meer de oude golfplaten zullen in afgedekte containers afgevoerd worden. De toegang tot de werf wordt hermetisch afgesloten. We willen geen risico’s nemen. De poort blijft dicht. Toeschouwers kunnen we in deze fase niet toelaten.”
Voor de sloop van de loodsen en de nivellering van het terrein zijn zeventig kalenderdagen uitgetrokken. “Half februari moet de klus geklaard zijn, op voorwaarde dat het ondertussen niet al te fel gaat winteren.”

KOSTENPLAATJE VAN 130.000 EURO
De afbraak van de gebouwen kost ongeveer 130.000 euro, 90 procent daarvan wordt betaald door de overheid. Ook bij de aankoop van de gebouwen kon de gemeente al rekenen op een toelage van de hogere overheid van 354.000 euro op een totaalbedrag van 1,35 miljoen. De minister steunt het project omdat ruimte voor bedrijvigheid wordt geschapen zonder daarvoor nieuwe gebieden aan te snijden.
“Met de realisatie van de nieuwbouw hopen we eind volgend jaar te starten”, weet de burgemeester nog. “We zorgen voor loodsen en ruimte om al het rollend materieel van de gemeente te stallen. De gemeente heeft er ook ruimte voor de opslag van bijvoorbeeld zand. In een van de magazijnen is plaats voor materieel van de stoeters.

VOORONTWERP
“Er ligt een voorontwerp op de tekentafel, maar het definitieve plan is nog niet klaar. Budgettair hebben we het project geplafonneerd op 3 miljoen euro.” Nieuw in het project is dat de toegangsweg van de rechter- naar de linkerkant van de site opschuift. Daar wordt een nieuwe insteekweg gemaakt.
“Het terrein is een stuk groter dan de ruimte die we zelf nodig hebben. Zo houden we aan de achterkant van onze percelen nog voldoende grond over om te verdelen in drie loten waar kmo’s zich kunnen vestigen. Het is de bedoeling om die gronden op de markt te brengen.” (Bron: GVA, Het Nieuwsblad)

Geen opmerkingen: