vrijdag 24 februari 2017

Extra gemeenteraad voor burgemeester Gabriëls

Het gemeentebestuur van Herenthout roept op maandag 27 februari in allerijl een extra gemeenteraad bijeen. Tijdens de extra zitting moet worden gestemd over de belasting op het onroerend goed - de grondlasten in de volksmond. Eigenlijk had de beslissing al voor eind januari bij de Vlaamse belastingsdienst moeten toekomen. De timing is bijzonder ongelukkig omdat de extra raad net valt met de Nacht van Herenthout.

Vraag is of het bestuur de opcentiemen alsnog kan invorderen voor het aanslagjaar 2017. Schepen van financiën Maurice Helsen (CD&V) ging zijn licht opsteken bij de betrokken instanties. “Na intense contacten heb ik vernomen dat de Vlaamse Belastingdienst momenteel een decreetbepaling in voorbereiding heeft, die inhoudt dat bij afwezigheid van een nieuw gestemd gemeenteraadsbesluit het vorige besluit geldig blijft, dus naar analogie van de huidige federale regeling voor de aanvullende personenbelasting (APB). Deze nieuwe decreetbepaling wordt tegen Pasen verwacht. In mensentaal betekent dit dat in voorkomend geval alsnog onze gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) voor het aanslagjaar 2017 zullen kunnen ingevorderd worden.”

AMATEURISME
Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) beschuldigt het schepencollege van amateurisme omdat deze beslissing niet aan de gemeenteraad was voorgelegd. “Deze beslissing had reeds voor eind januari bij de Vlaamse belastingsdienst moeten toekomen. Indien de belastingsdienst geen uitstel aanvaardt, zit Herenthout in serieuze problemen.”

BONTER DAN DE RAAD VAN ELF
Ook Eenheid is niet te spreken over deze flater. “Het gemeentebestuur maakt het bonter dan de Raad van Elf. Als de gemeente deze vergetelheid niet rechtzet, betalen de Herenthoutenaren dit jaar geen gemeentebelasting”, weet Sander Ooms (Eenheid). “Wij hopen als oppositiepartij oprecht dat deze fout nog kan worden gecorrigeerd en de meerderheid ons met carnaval niet met een extra grote kater opzadelt. De opcentiemen zijn immers goed voor een groot deel van de gemeentelijke jaarinkomsten. Momenteel zien we wel niet in, hoe het bestuur dit nog in orde kan krijgen, want we moeten hier beslissingen nemen met terugwerkende kracht.”

(VOOR)LAATSTE GEMEENTERAAD
Een en ander betekent dat burgemeester Roger Gabriëls (GBL) afgelopen maandag dan toch niet de laatste gemeenteraad uit zijn politieke carrière heeft beleefd. Zoals bekend houdt Gabriëls er pas op 1 april officieel mee op maar omdat er in maart geen gemeenteraad meer op het programma staat, leek de zitting van begin deze week de laatste te worden. Het dankwoordje van gemeenteraadsvoorzitster Ann Willems op het einde van de vergadering kwam dus iets te vroeg. De oppositie gunde Gabriëls wel een relatief rustige zitting van een uurtje. Benieuwd of dat nu maandag ook zo zal zijn.
De zitting in de gemeentelijke feestzaal begint om 18.30 uur en is openbaar. “Aangezien er geen reglement is wat kledij betreft, kan je gerust verkleed komen kijken. Op die wijze breng je misschien wat kleur in de klucht die dit schepencollege al jaren opvoert”, aldus nog Van Dyck. “Tot maandag. Alaaf!”

Geen opmerkingen: