zondag 28 mei 2017

Culturele Raad stelt Camera Social voor

Op 17 mei kwam Rob Kuypers van bewegings.net, het vroegere ACW, tijdens de algemene vergadering van de Culturele Raad de werking van Camera Social voorstellen. Camera Social is een initiatief van de vzw Stroming en maakt met ondersteuning van LEADER sfeerreportages over het verenigingsleven in de Kempen.

Camera Social wil u laten zien welke leuke, toffe dingen er in verenigingen gebeuren. Tien gevormde vrijwilligers trekken voortdurend met de camera op pad en maken sfeervolle reportages van de vele leuke momenten die mensen in uw buurt organiseren.

ONBETAALBAAR
Ze zijn kosteloos maar eigenlijk onbetaalbaar: de vrijwilligers die zich, in elke gemeente, in tientallen verenigingen engageren om wandelingen, fuiven, tentoonstellingen, toneelopvoeringen, concerten, ontmoetingsfeesten, workshops, dansinitiatieven, ... op te zetten. Deze vrijwilligers en hun verenigingen bezorgen een stad, een gemeente een gezicht en een uitstraling. Ze zijn dus broodnodig.
Het werk dat deze geëngageerde vrijwilligers leveren, komt niet vaak voor het voetlicht. Het rijke aanbod, de leuke momenten, de intense vriendschappen die in en rond de vele verenigingen worden gecreëerd, zijn te weinig gekend. Camera Social wil daar iets aan doen.

WIE IS STROMING VZW?
Deze vzw is opgericht om initiatieven te ontwikkelen en ondersteuning op te zetten voor het uitbouwen en begeleiden van lokale verenigingen die door hun werking een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een warme samenleving. Deze vzw bestaat al sinds 1939 en heeft zich tot in 1995 toegespitst op de begeleiding van de uitbouw van de christelijke werknemersbeweging in het arrondissement Turnhout.

WIE IS LEADER?
LEADER staat voor “Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale” en is een Europees subsidiëringprogramma voor plattelandsontwikkeling en een methode van samenwerken van onderuit en dit specifiek voor actoren op het platteland. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen ter plaatse.Geen opmerkingen: