zondag 23 juli 2017

21 julitoespraak 2017 van onze burgemeester

Dames en heren

Beste aanwezigen

Ieder jaar op 21 juli is er feest in België naar aanleiding van de onafhankelijkheid van ons land. Vanuit ons bruisende Herenthout doen wij daar dan ook heel graag aan mee. Net als de vorige jaren zijn de straten afgesloten en de Markt omgetoverd tot een prachtig openluchtcafé.

We brengen hulde aan het Belgisch vorstenhuis, aan ons land en aan de democratische waarden die vervat zitten in onze Belgische grondwet. Reeds 186 jaar lang staat er in onze grondwet dat België een federale staat is, een federale staat die gevormd wordt door verschillende gewesten en gemeenschappen.

We zijn ervan overtuigd dat de gemeenschappen en gewesten bevoegd blijven voor datgene wat de mensen dagdagelijks bezighoudt, zoals cultuur, economie, onderwijs, welzijn, enz.
Met onze 11 miljoen inwoners zijn we niet groter dan een normale, gemiddelde wereldstad, maar dan met dat verschil dat ons land met al z’n verschillende regeringen veel ingewikkelder in mekaar zit dan de doorsnee wereldstad.

Ondanks alle probleempjes en hindernissen denk ik te mogen stellen dat het goed is om leven in België. Denken we op een dag als vandaag maar aan die verschillende landen en regio’s die in conflictsituaties verwikkeld zijn. Denken we op een dag als vandaag maar aan al die landen waar de gezondheidszorg en het sociale vangnet ver zoek zijn. De communautaire problemen in ons land vervagen tegenover de problemen die zich elders in de wereld voordoen. In het Europa van de toekomst zal het immers belangrijk zijn dat wij vanuit Vlaanderen en vanuit België de lijnen mee uitzetten en zo sterk mogelijk voor de dag proberen te komen. Ieder van ons moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen om de verzuring in onze maatschappij en de onverdraagzaamheid tussen de mensen een halt toe te roepen. Ik doe vanop deze plaats dan ook een warme oproep om hier met z’n allen aan mee te werken. Het is vandaag met de kracht van de sociale media zo gemakkelijk om van aan je computer de lelijkste berichten te wereld in te sturen om anderen daarmee te schaden. Dat merk je in het dagdagelijks leven, dat merk je bij kinderen op school, dat merk je spijtig genoeg ook bij bepaalde politici. Dat merk je op grote schaal en op kleine schaal. Dat merk je spijtig genoeg zowat overal. Het is zo gemakkelijk om het negatieve te zien en de anderen te beschadigen zonder zelf in de spiegel te kijken. Ik doe daarom een warme oproep aan iedereen in België, in Vlaanderen, maar ook in Herenthout om de talenten van de ander te zien, eerder dan op zoek te gaan naar foutjes die iedereen vroeg of laat wel maakt. Ik ben er immers van overtuigd dat onze democratie altijd zal overwinnen in een context waarbij mensen mekaar in de ogen blijven kijken en samen altijd bereid zijn naar oplossingen te zoeken voor soms lastige problemen. Laat ons samen het positieve zien in wat er rondom ons gebeurt, soms veraf, soms vlak naast de deur. Laat ons niet de ogen sluiten voor de problemen die opduiken of voor foute inschattingen die worden gemaakt, maar laat ons die aangrijpen om alles sterker en beter te maken eerder dan om naar mekaar te wijzen en mekaar proberen de schuld te geven. Dit zou immers geen spel van winnaars en verliezers mogen zijn als tenminste het uitgangspunt van iedereen zou zijn een betere wereld voor iedereen.

Beste Huirtuiteneiren, dat is mijn uitdrukkelijke wens op deze 21 juli. Laat ons samen trachten een voorbeeld te stellen en onze energie halen uit al het positieve rondom ons en de kansen die we krijgen om onze talenten te ontwikkelen. Daar waar het dan fout loopt moeten we bijsturen, vooruit kijken en weer verder gaan. Laat ons onze energie niet verspillen in oeverloze discussies en negativisme.

We mogen het immers niet ontkennen: er is meer onverdraagzaamheid in onze maatschappij, minder respect voor mekaar. Ongetwijfeld spelen de sociale media hierbij een rol, maar uiteindelijk zijn wij het, als gebruikers van deze moderne media, die kunnen aantonen hoe ermee om te gaan. Laat ons daar vanuit ons kleine, mooie Herenthout een voorbeeld proberen te stellen.

Beste vrienden

Dat we in Herenthout een groot hart hebben voor onze medemens is de afgelopen weken weer bewezen. Denken we maar aan het succes dat Levensloop ook bij deze editie weer kende, dankzij de medewerking en ondersteuning van zovele Herenthoutenaren en Herenthoutse verenigingen, ook dankzij de grenzeloze inspanningen geleverd door de initiatiefnemers. Daar kan ik als burgemeester en kunnen wij als Herenthoutenaren alleen maar heel fier over zijn. Herenthout toont op zo’n momenten het hart op de juiste plaats te hebben.

Beste aanwezigen

Laat ons hopen dat we nog lang kunnen vieren op 21 juli, we moeten ervan genieten. Wij moeten er samen voor zorgen dat ons maatschappelijk en sociaal stelsel overeind blijft, een stelsel waar onafhankelijkheid en vrijheid de topprioriteiten zijn. Ik wil jullie op dit feestmoment niet langer ophouden en jullie zo meteen laten genieten van Discobal National.

In naam van het gemeentebestuur wil ik de culturele raad danken voor de organisatie van deze viering, de Koninklijke fanfare Sint-Pieter voor het concert en alle medewerkers voor en achter de schermen. Verder wens ik jullie nog een prettige en gezellige avond toe en voor hen die het nog te goed hebben ... een deugddoende vakantie.

Eindigen doen we met de traditionele toost: leve de koning, leve de koningin, leve België, leve Vlaanderen, leve Herenthout.

Nog een prettige en aangename nationale feestdag!

Ik dank u voor uw aandacht!

Patrick Heremans
Burgemeester

Geen opmerkingen: