maandag 4 december 2017

Bouwgronden te koop

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Gemeente Herenthout stelt momenteel 13 percelen bouwgrond te koop die gelegen zijn tegen Sportstraat en Cardijnlaan. Je kan je van 1 december 2017 tot en met 15 februari 2018 kandidaat stellen bij het Loket Bouwen & Wonen op het gemeentehuis.

De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan de kandidaat-kopers worden punten toegekend overeenkomstig enkele criteria.
Bij afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier aan het Loket Bouwen & Wonen, voorzien van de nodige bijlagen en 25,00 euro inschrijvingsgeld, krijg je een gedateerd ontvangstbewijs mee waarmee je inschrijving definitief is. De inschrijvers worden uitgenodigd bij de bekendmaking van de uitslag op maandag 26 maart 2018 om 18 uur.

PRIJS
De prijzen van de bouwgronden werden vooraf vastgesteld. De kosten, rechten en erelonen van de notariële verkoopakte en de andere bijkomende kosten van de koop zijn ten laste van de koper, zoals de kosten van de verkavelingsakte, bodemattest en stedenbouwkundige inlichtingen. Deze zijn niet vervat in de koopprijs.

BOUW- EN WOONVERPLICHTING
Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de woning binnen de 7 jaar na het verlijden van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond blijven door de eigenaar.

Meer weten? De documenten en meer informatie kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bekomen bij het Loket Bouwen & Wonen, via bouwen.wonen@herenthout.be of telefonisch op 014-50 78 47.

Geen opmerkingen: