woensdag 31 januari 2018

Ondertussen aan de Cardijnlaan ...

Door alle heisa in de (sociale) media rond de nieuwe voetbalinfrastructuur van KFC Herenthout, zouden we haast vergeten hoe het gesteld is met de bouwgronden op de oude locatie van KFC. Wel, op 8 januari is de firma Hegrola uit Heultje-Westerlo gestart met de werken om een wegenis te voorzien in de nieuwe verkaveling langs de Cardijnlaan. De werken zullen 65 werkdagen duren.

Je kan je trouwens nog tot en met 15 februari kandidaat stellen bij het Loket Bouwen & Wonen om een van de percelen te kopen. De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan de kandidaat-kopers worden punten toegekend overeenkomstig enkele criteria.

INSCHRIJVINGSWIJZE
Bij afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier aan het Loket Bouwen & Wonen, voorzien van de nodige bijlagen en 25,00 euro inschrijvingsgeld, krijg je een gedateerd ontvangstbewijs mee waarmee je inschrijving definitief is. De inschrijvers worden uitgenodigd bij de bekendmaking van de uitslag op maandag 26 maart 2018 om 18 uur.

PRIJS
De prijzen van de bouwgronden zijn vastgesteld als volgt: loten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 en 15: 97 229,70 euro; loten 13 en 16: 122.879,70 euro; lot 25: 99.704,70 euro; en lot 26: 139.304,70 euro. De notariskosten zijn bijkomend nog ten laste van de koper, deze zijn niet inbegrepen in de koopprijs.

BOUW- EN WOONVERPLICHTING
Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de woning binnen de 7 jaar na het verlijden van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond blijven door de eigenaar.

INFO
De documenten en meer informatie kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bekomen bij het Loket Bouwen & Wonen, via bouwen.wonen@herenthout.be of telefonisch op 014-50 78 47. Ook om je kandidaat te stellen ben je hier aan het juiste adres!

EXTRA BLADWIJZERS
Opmetingsplan loten 4 t.e.m. 16.
Opmetingsplan loten 25 en 26.Geen opmerkingen: