maandag 15 september 2008

Eenrichtingsverkeer op Zwanenberg en in Albertstraat

Afgelopen vrijdag werd op de Zwanenberg, recht tegenover de bib, gestart met de bouw van drie nieuwe eengezinswoningen. Omdat tijdens de duur van de werken een gedeelte van de rijbaan ingenomen zal worden door de werf, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om op de Zwanenberg en in de Albertstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren. Op die manier wil men de overlast tot een minimum te beperken.
Het eenrichtingsverkeer geldt voor het verkeer komende uit de Molenstraat en de Zwanenberg. Het verkeer voor fietsers en bromfietsers blijft wel mogelijk in de beide richtingen. De vermoedelijke duur van de werken wordt geschat op drie maanden. Eind november zou alles dus weer in orde moeten zijn.

Geen opmerkingen: