zaterdag 25 oktober 2008

75 jaar ’t Reklaam

In de feesteditie van ’t Reklaam komen ook enkele Huirtuiteneiren aan het woord. Burgemeester Roger Gabriëls blikt terug op de brand van het stoetmagazijn in de Molenstraat, op dinsdag 18 april 1995. Voor Gabriëls is dat dé gebeurtenis waaraan hij spontaan denkt als hij teruggaat in de tijd. Onze burgemeester was er destijds op twee fronten bij betrokken. Niet alleen was hij het gebouw waar de brand ontstond met zijn bouwfirma aan het verbouwen, hij was in die periode ook bandweerman. “Om 19 uur gingen onze biepers voor een brand in de Molenstraat, die was overgeslagen naar het stoetmagazijn”, herinnert hij zich. “Voor Herenthout als stoetersdorp was dat een echte ramp. Alle kostuums, maskers, hoeden, ... - noem maar op - waren in vlammen opgegaan. Gelukkig heeft de vzw een jaar nadien een pand kunnen aankopen in de Kloosterstraat.”
Een minder goed geheugen heeft onze ‘vriend’ Jef A. “Met De Schoakel zijn we al aan onze vijftiende jaargang toe”, doet hij de waarheid onrecht aan. Hoe een boekske waarvan het eerste nummer pas in september 2004 uitkwam al 15 jaar kan bestaan, is ons een raadsel. Hoogstwaarschijnlijk verwart hij één en ander met De Nieuwe Schakel, waaraan hij vroeger meewerkte. Mag ik u er daarom nog even aan herinneren dat onze uitgave niet meer in drukvorm verschijnt, omdat hij zo nodig solo - lees: voor een goed gevulde beurs - moest gaan met zíjn boekske.
Er is trouwens iets mis met het geheugen van den dagklapper. Zo maakte hij zich afgelopen woensdag, op de algemene vergadering van de Culturele Raad, nog druk over een opmerking van hemzelf die het verslag van de vorige vergadering had gehaald. Op die bewuste vergadering (d.d. 28 mei 2008) had hij de bedenking gemaakt dat het project ‘De Tent’ wel eens zou kunnen gaan lopen met de volgende cultuurprijs. Een extra (geldelijke) prijs bovenop de gemeentelijke subsidie van 5000 euro - ongeveer het bedrag dat hij jaarlijks vangt met het uitgeven van zijn tijdschrift - vond hij echt niet kunnen. Hij beweerde nu bij hoog en laag dit niet gezegd te hebben. Gelukkig wisten de andere leden van de vergadering wel beter ...

Geen opmerkingen: