zondag 26 oktober 2008

Broodje cultuur

Dat het geschreven woord best confronterend kan zijn, werd afgelopen woensdag ééns te meer bewezen op de algemene vergadering van de Culturele Raad. Uitgever/opsteller/schat­bewaarder/rond­drager/koffie­madam van het boekje waarvan ik de naam liever niet noem, de genaamde J.A., was na het lezen van het verslag van de vorige algemene vergadering zó geschrokken van wat hij had gezegd, dat hij plots aan geheugenverlies bleek te lijden.
Laten we het verslag er even bijhalen: “... stelt voor om de verenigingen die deel uit maken van een project, uit te sluiten van het winnen van de Cultuurprijs omdat hij vermoedt dat het mogelijk is dat deze verenigingen dezelfde personen/verenigingen zullen voordragen en dat daardoor de kleine vereniging/persoon geen kans meer gaat maken bij het winnen van de Cultuurprijs.” Eigenlijk bedoelde hij dat het krijgen van 5.000 euro extra subsidies eigenlijk al moet volstaan als ‘prijs’.
De commotie betrof het samenwerkingsproject ‘De Tent’. Sommige leden van de cultuurraad willen de opmerking van meneer A. trouwens in een nieuw reglement gieten. Als het nieuwe reglement wordt goedgekeurd, zal ‘De Tent’ dus niet genomineerd kunnen worden voor de Cultuurprijs 2008. Hoogstwaarschijnlijk heeft J.A. hierover zélf opmerkingen gehad van de verenigingen in kwestie en ziet hij zijn opmerking daarom niet zo graag zwart-op-wit staan. Enfin, zoals wij vroeger in de lagere school al wisten: gezei is gezei!
De organisatoren van ‘De Tent’ mogen dan wel enkel positieve reacties gekregen hebben, aan het financiële plaatje schort toch één en ander. Het bestuur van de Culturele Raad heeft zich samen met het gemeentebestuur over het financiële verslag van ‘De Tent’ gebogen. En de eindafrekening is ontluisterend. Zónder de extra gelden van OPENDOEK en de provincie loopt het verlies op tot 1.638,53 euro. De Culturele Raad stelt zich dan ook de vraag hoe dit verlies door de verschillende actoren van het project gedragen gaat worden.
Er wordt ook terecht opgemerkt dat bij het project personen betrokken waren, die - buiten de vergoedingen die zij reeds van de verenigingen ontvingen - bijkomende vergoedingen hebben ontvangen. Voor sommigen waren die bedragen zelfs hoger dan vermeld in de projectbegroting. Het bestuur vindt het dan ook niet meer dan logisch dat het verlies solidair gedragen zou worden door de bezoldigden.
De moeilijke evaluatie van ‘De Tent’ maakt het de indieners van het project ‘Bloed, zweet en tranen’ zeker niet makkelijker. Marcel Dielens van Fotoclub Toreke vond het alvast jammer dat er niemand van hen aanwezig was op de algemene vergadering. De generale repetitie van het stuk ‘Onder ons’ gooide echter roet in het eten.

Geen opmerkingen: