maandag 27 oktober 2008

Bal van de kinderburgemeester

Zondagavond 26 oktober namen de kinderraadsleden in de gemeentelijke feestzaal afscheid van hun mandaat. Na een kort welkomswoord van de begeleiding, werden alle verwezenlijkingen van de kinderraad nog eens mooi op een rijtje gezet. Ook kinderburgemeester Ineke Peeters nam - voor de allerlaatste keer - het woord.
Met haar driekleurige bugemeestersjerp bedankte Ineke haar raadsleden voor de geweldige samenwerking. “Het was een fantastisch jaar en ik heb via jullie ontdekt dat ik graag zing en op een podium sta”, aldus kinderburgemeester Peeters. Ook de begeleiders deelden ruim in de vreugde. Voor ieder van hen had Ineke een elfje geschreven, waarin ze hen bedankte voor hun inzet en engagement.
Ineke Peeters besloot haar toespraak met dezelfde woorden die ze gebruikte tijdens haar aanstelling: “Wij vonden het tof, wij vonden het superformidabel. Het was fantastisch!”
Tot slot werden alle aanwezigen getrakteerd op een heus zeslandenbuffet. Vanuit alle windstreken werden lekkere gerechten aangerukt, een heerlijke manier om zowel de raadsleden als hun ouders en familieleden uitvoerig te bedanken. Een fotoverslag van het zogenaamde ‘Bal van de kinderburgemeester’ vind je hier.

Het parcours van de kinderraad
1. Vooreerst was er de theatervoorstelling in januari. Meer dan 100 kinderen genoten er van de familie Snor.
2. Daarna was er de inventaris van de speelruimte in Herenthout. Niet alleen werden alle speelterreinen in kaart gebracht, er werd ook een plan uitgedokterd om ze te heropwaarderen. Deze plannen zijn via de Jeugdraad ondertussen bij het gemeentebestuur terechtgekomen. Nu is het dus aan hen!
3. Ook onze bibliotheek werd aan een grondige studie onderworpen. Onze jeugdige raadsleden kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat het aanbod voor jonge pubers niet was wat ze er van verwacht hadden. Er werden nieuwe uitleenmaterialen aangekocht en deze zullen vanaf volgende maand te vinden zijn in de bibliotheek.
4. Als laatste wapenfeit koos de kinderraad om te werken rond het thema milieu. Via een sensibiliseringsspel werd het bos aan ’t Kapelleke stevig opgekuist. Veertig kinderen namen deel aan de ‘Bosopruimcross’. Het resultaat mocht er zijn: er werd 25 kilogram afval verzameld.

Geen opmerkingen: