dinsdag 2 maart 2010

Recht op boeken

Net als elk jaar kunnen kinderen van het eerste tot en met zesde leerjaar in onze bib deelnemen aan het leesproject van Stichting Lezen in het kader van Jeugdboekenweek 2010. Thema dit jaar is kinderrechten.

Met de slogan ‘Recht op boeken’ in het achterhoofd, organiseert de bib een quiz voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Met de opbrengst worden boeken gekocht voor een onderwijsproject in Brazilië. Van het gemeentebestuur krijgt het project alvast een toelage van 500 euro. Het project loopt tot en met 2 mei 2010.
Rond kinderrechten is er ook weer een knutselnamiddag voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar en dat i.s.m. Kunstkring Toreke (schilders). De knutselmiddag gaat door op zaterdag 6 maart 2010 van 14 tot 17 uur. Inschrijving in de bib verplicht.

Geen opmerkingen: