donderdag 22 april 2010

’t Klooster verdwijnt

Het voormalig Cultureel Centrum ’t Klooster wordt met de grond gelijkgemaakt. Deze drastische maatregel komt er nadat tijdens inspecties is gebleken dat de huidige accommodatie van de buitenschoolse kinderopvang niet meer voldoet aan de eigentijdse normen. De gemeente gaat het pand verkopen aan de Kleine Landeigendom Zuiderkempen.

De bouwmaatschappij gaat het gebouw slopen en er een nieuw complex neerpoten. Naast de kinderopvang is het de bedoeling dat er ook nog negentien sociale woongelegenheden komen. Er komen ook ondergrondse parkeerplaatsen.
Opnieuw bouwen op dezelfde locatie wil zeggen dat de kinderopvang tijdelijk elders zal moeten ondergebracht worden. Bovendien zien ook de jongeren van jeugdhuis ’t Verschil hun honk onder de sloophamer verdwijnen. Eén en ander moet frustrerend zijn, als je weet dat het jeugdhuis nog niet zo heel lang geleden helemaal werd opgeknapt. Wat ons betreft een duidelijk gebrek aan visie.
Maar niet alleen ’t Verschil zit met de gebakken peren. Ook de volwassenen- en de jeugdwerking van Atelier Matsijs komen in het gedrang. Waar zij moeten naar uitwijken is niet meteen duidelijk. Wij kunnen ons voorstellen dat er plezanter nieuws is om te krijgen, zo net voor de jaarlijkse tentoonstellingen de ateliers.
Gelukkig is het gemeentebestuur in de weer. “We zijn volop oplossingen aan het zoeken”, verzekert burgemeester Roger Gabriëls (GBL) vandaag in Het Nieuwsblad. “Specifiek naar de jeugd toe willen we nagaan wat de mogelijkheden zijn in lokalen die nu door andere jeugdverenigingen of door scholen worden gebruikt.”
De pastorie lijkt als mogelijk alternatief al afgevallen. De staat van het gebouw aan de Vonckstraat laat geen herbestemming toe.
Wanneer er met het project wordt gestart, is nog niet geweten. Niet alleen het ontwerp moet nog verfijnd, ook het financiële plaatje is nog ver van afgerond.

Geen opmerkingen: